Kaple Panny Marie

Architektonicky náročnější pozdně barokní kaple z poloviny 18. století.

Kaple tvoří se sousedními stromy výraznou skupinu. Nachází se u asfaltové cesty vedoucí směrem k Pacetlukám.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 32058/7-5888.

Kaple obdélníkového půdorysu s trojbokým závěrem, sklenutá konchou. Vnějšek členěn podnoží, profilovanou římsou a zalamovanými pilastry s hlavicemi. Na každé straně oválné okénko se šambránou, vchod pravoúhlý se segmentovým záklenkem. Střecha sedlová nad závěrem zvalbená.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star