Zvonice na návsi

Typický prvek venkovského urbanismu českých a moravských sídel období baroka a klasicismu.

Zvonice tvoří výraznou dominantu návsi a je poměrně dobře dochována, byla postavena na základě ohňového patentu Marie Terezie roku 1751 (tento patent obsahoval nařízení zvonit, pokud vartýř uvidí požár a mít zvonek v každé obci), je typologicky obvyklá v regionu Zlínského kraje.

Kulturní památkou byla prohlášena Ministerstvem kultury České republiky ke dni 14. 5. 2010, tedy podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 103921. Na Holešovsku již několik let nebyla prohlášena žádná nová nemovitá kulturní památka. Toto se změnilo právě v roce 2010, kdy se množství nemovitých kulturních památek na Holešovsku rozšířilo o tuto zvonici na bořenovské návsi.

Jedná se o hranatou stavbu čtvercového půdorysu cca 12 metrů vysokou, umístěnou na návsi obce, předstupuje těsně před uliční linii zástavby. Hranol stavby je zastřešen čtyřbokou jehlancovou střechou dole se zalomeným sklonem na vyložené korunní římse, nahoře završená kovovou trnoží s makovicí a dvouramenným křížem. Stavba je novodobě omítnuta, sokl a římsy jsou barevně odlišeny. Přízemí je od zvonicového patra odděleno římsou, probíhající ze tří stran. V průčelí, orientovaném do ulice, římsa zdůrazňuje linii oblouku zaklenuté mělké niky, v níž je umístěna reprodukce Panny Marie Svatohostýnské. Pravoúhlý vstup je orientován z boku – z chodníku. Patro zvonice je prolomeno z každé strany jedním půlkruhově zaklenutým okenním otvorem. V patře byla v roce 2008 instalována nová zvonová stolice s novým zvonem.

Vznikla v 2. polovině 18. století.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star