Tvrz

Gotická tvrz s dochovaným středověkým zdivem.

Jedná se o volnou dvouposchoďovou budovu s gotickým jádrem (15. století) s přestavbou z doby kolem roku 1630.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Její jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 36939/7-6046.

Volná, dvouposchoďová budova, složená ze tří hlavních křídel. Průčelní křídlo pětiosé, boční tříosé. Fasáda nečleněna, druhé patro odděleno kordonovým pasem. Nepravidelně rozmístěná pravoúhlá okna s ostěním. Vchod v bočním křídle s úsekem římsy v nadpraží. V přízemí valené klenby s výsečemi, v prvním poschodí křížové klenby, v jižním obytném křídle žebrová klenba s klínovým profilem žebra. Střecha sedlová, zvalbená, kryta bobrovkou.

Materiál stavby – lomové, nyní povětšině neomítnuté zdivo.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star