Stavení č. p. 14

Stavba z konce 18. století nebo začátku 19. století s výraznou dispozicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 18037/7-6141.

Přízemní stavení s patrovou komorou. Stavení je vyzděno z vepřovic. Jeho dispozice byla rozsáhlou adaptací zcela pozměněna, s výjimkou komory se třemi podlažími (sklep, dolní a horní komory) a průjezdu s půlkruhovým záklenkem otvoru do ulice. Patrová komora dává ráz uličnímu průčelí, která má pro tento kraj charakteristickou formu se stupněm v doškové sedlové střeše, který vyrovnává rozdíl výšek komory a obytné části.

Materiál – vepřovice, omítka. Krytina – došky.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star