Stavení č. p. 64

Stavba z 19. století s výraznou dispozicí a formou typickou pro valašské lidové stavitelství.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 20380/7-6145.

Přízemí s patrovou komorou. Je postaveno z vepřovic. Jeho dispozice byla adaptací pozměněna (zrušena černá kuchyně, zásah v prostoru patrové komory). Dispozice obsahuje síň, na jejíž pravé straně je patrová komora, nalevo kuchyňka, dále následuje světnice a vedle ní průjezd do dvora. Hmota stavení a průčelí směřující do ulice se zachovaly v původní podobě díky rozvržení prostorů i s charakteristickým zlomem v doškové sedlové střeše. Pouze okenní otvory a dveře byly pozměněny.

Materiál – vepřovice, dřevo. Krytina – došky.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star