Stavení č. p. 65

Domkařská usedlost je typickým dokladem lidového domu drobného zemědělce a řemeslníka.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 17145/7-7078.

Domkářská usedlost č. p. 65 se nachází v části obce zvané „Hejnice“, která vznikla pozdní domkářskou kolonizací na přelomu 18. a 19. století. Podle vročení na trámu v původní jizbě můžeme vznik domu situovat do roku 1815. Z té doby pocházejí i roubené stěny jizby a patrové komory, ostatní část domu je zděná. Zachována zůstala i tradiční dispozice domu, kterou tvoří obytná jizba, kuchyňka, síň s přístupem na horní komoru. Kolmo k obytné části byly umístěny chlévy. Původní otopný systém tvořený pecí a kachlovými kamny v jizbě zanikl. Usedlost má valbovou střechu krytou doškem, která byla obnovena při rekonstrukčních pracech v letech 1971–1974. Objektu zůstal zachován hodnotný exteriér, interiér upraven pro současné bydlení.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star