Kostel svatého Bartoloměje

Pozdně barokní stavba na starších základech z roku 1786. Pohledová dominanta obce.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 45899/7-6136.

Volná, orientovaná jednolodní stavba, nacházející se na návsi, se skládá z kněžiště, lodi, věže, sakristie a kaple. Kněžiště je o jednom poli, klenuto pruskou klenbou s půlkruhovým závěrem, jeden pár oken pravoúhlých se segmentovaným záklenkem. Loď obdélníková, skládající se ze tří polí, zaklenutých pruskými klenbami mezi pasy. Triumfální oblouk půlkruhový. Kruchta v západní části lodi, nesená dvěma sloupy. Kněžiště i loď členěny pilastry na průběžné podnoži, vnější fasáda hladká s podnoží a hlavní římsou. Sakristie přilehá k levé straně kněžiště a je čtvercového půdorysu. Na epištolní straně presbyteria kaple čtvercového půdorysu, zaklenutá plackou. Věž přistavěna v západním průčelí, čtyřboká, hranolovitá a dvoupatrová, v přízemí zaklenuta křížovou klenbou, vchod pravoúhlý s ostěním. Věž zastřešena šestibokým stanem z plechu. Obklopeno bývalým zrušeným hřbitovem. Střecha lodi sedlová, nad presbyteriem zvalbená, střecha kaple i sakristie pultová, krytina taška.

Materiál – smíšené, hladce omítnuté zdivo.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star