Provoz Sport centra bude zachován. A co nejvíce beze změn

Holešov - Jednou z nejaktuálnější a nejvýznamnější věcí současného dění v našem městě je provoz a budoucnost krytého bazénu. Bazén a s ním spojené sportovní centrum je významným střediskem, kde místní občané tráví volný čas, a vyvíjejí své sportovní aktivity. Rada i Zastupitelstvo města si důležitost tohoto sportovního areálu uvědomují, a proto připravují celkovou opravu. Město již vybralo projektanta na zpracování projektové dokumentace, který navrhne opravy i případné dispoziční změny areálu a připraví stavební dokumentaci. Je již také stanoven celkový směr oprav. Jedná se o obnovu sítí a jejich rozdělení pro jednotlivé části provozu, opravu statiky ochozů u vany bazénu a vzduchotechniky, zateplení budovy, zajištění nosníků střechy, opravu dámských šaten i sauny a její případné rozšíření, a další dispoziční změny a úpravy.


Do 30. dubna areál provozuje pan T. Svoboda a od 1. května převezme provoz městská obchodní společnost Tepelné hospodářství. Hlavním důvodem je právě výše zmíněná nutnost celkové opravy areálu. Ta by měla probíhat po několik let vždy přes letní období. Přípravné práce proběhnou letos. Je také třeba jednoznačně stanovit způsob a systém podpory provozu bazénu ze strany rozpočtu města.


Pro zákazníky sportovního centra je nyní aktuální otázka nad budoucností zakoupených permanentek. Tedy těch, které si nedokážou z časových důvodů vyčerpat do změny provozovatele. K tomu je třeba uvést, že Tepelné hospodářství převezme veškeré závazky podobně jako i zaměstnance střediska. Nyní záleží jen na současném provozovateli, zdali bude ochoten na dohodu s městem přistoupit a zrealizuje ji.


Po dvaceti letech provozování sportovního areálu je třeba panu T. Svobodovi skutečně poděkovat, ale protože orgány města rozhodly o novém směru, především z důvodu nutných oprav, přechází nyní objekt na město. Před městem také stojí vyřešení způsobu vyrovnání se se současným provozovatelem za některé stavební úpravy i vybavení. Doufejme, že vše proběhne ke spokojenosti obou stran, ale především ku prospěchu místních obyvatel a uživatelů sportovního centra.


Rudolf Seifert, starosta

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star