Archeologové v městské knihovně

Je už hezkou tradicí, že vždycky první přednáška, organizovaná Vlastivědným kroužkem a Městskou knihovnou v roce, se týká archeologie. Mgr. Miroslav Popelka a Mgr. Adam Fojtík každoročně informují zájemce o vlastivědu (a také své věrné posluchače z řad amatérských archeologů – detektorářů) o nálezech, které uskutečnili v uplynulém roce zejména při záchranných archeologických výzkumech na Holešovsku, Kroměřížsku a Zlínsku, které provádějí jako archeologové Ústavu archeologické památkové péče, pracoviště Kroměříž (v loňském roce se totiž přestěhovali z Hulína do Kroměříže). Letošní přednášku pojali pro posluchače atraktivněji – informace o nálezech v jednotlivých lokalitách seřadili chronologicky, tedy od nálezů paleolitických po novověké. Kromě řady zajímavých nálezů nechyběl ani ten mediálně nejzajímavější – tzv. Venouš, neboli správně Apollon, hliněný mužský idol z doby bronzové se světově unikátním korálkem, zasazeným v hrudi, naletený u Otrokovic, který se stal v loňské sezoně celoevropskou senzací.

Proslulost holešovských přednášek o archeologii překročila hranice našeho regionu a oba archeologové byli požádáni, aby tuto přednášku uvedli v nejbližší době i ve Zlíně. To sice na jednu stranu znamenalo, že zájemci o archeologii ze Zlínska letos na holešovské setkání nedorazili, na druhou stranu to potvrdilo opravdu mimořádně zajímavý předmět i provedení této přednášky. A můžeme být v Holešově hrdí, že jsme založili takovýto populární a úspěšný přednáškový formát.

Karel Bartošek

foto Nikol Holubová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star