Nominujte kandidáty na osobnosti města

Město Holešov zveřejňuje výzvu k předkládání návrhů na udělení cen města Holešova za rok 2016.
Město Holešov vyhlašuje osobnosti v následujících kategoriích:
1. Osobnost města Holešova
2. Osobnost v oblasti kultury
3. Osobnost v oblasti volnočasových aktivit
4. Kolektiv působící v oblasti kultury či volnočasových aktivit
5. Sportovní naděje (do 15 let)
6. Jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně
7. Jednotlivci za sportovní úspěchy nad 20 let
8. Kolektiv působící v oblasti sportu
9. Trenér či organizační pracovník působící v oblasti sportu
10. Čin roku

Cenu Osobnost města Holešova uděluje zastupitelstvo města. Jejím nositelem se může stát fyzická osoba starší 40 let, která žije či žila v Holešově a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Cenu od roku 2009 získali Miroslav Olšina, Mgr. Alena Grygerová, JUDr. Lubomír Bartošek, MgA. Karel Košárek, Ing. František Rafaja, Ing. František Hostaša a Josef Jakubčík.
Na osobnost města Holešova v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit může být nominován člověk či kolektiv, který působí nebo působil na území města Holešova. Osobnosti v oblasti sportu, kultury a dalších aktivit uděluje rada města.
Novinkou v udělování ocenění je kategorie Čin roku, která má podpořit a ocenit jedince nebo skupinu lidí organizovanou či neorganizovanou za významný čin nad rámec jejich činnosti.  Všechny výše uvedené kategorie lze udělit in memoriam. Uzávěrka všech návrhů je 28. února 2017.
Návrh na ocenění může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která zašle vyplněný formulář na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov. Lze také využít datovou schránku či emailovou adresu petr.chvatal@holesov.cz.
Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen. Každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu…).
Nominační formuláře a další informace jsou ke stažení na oficiálním webu města v sekci Město – Dotace a ocenění. Nominační formulář je možné si vyzvednout také osobně na Městském úřadě, na odboru kultury, školství a památkové péče.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star