Fond kultury, sportu a vzdělávání v roce 2017

V roce 2017 je opět možnost žádat o dotace z Fondu kultury, sportu a vzdělávání města Holešova. Dotace je poskytována za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí, a to pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. V roce 2017 existují čtyři druhy dotací: dotace tzv. Akce milion, dotace mimořádné, dotace na tělocvičny a dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích. Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři, speciální dodatek žádosti dle druhu dotace a přílohy dle článku 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele). Povinné přílohy jsou tři, a to
1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele
2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu žadatele (lze použít aktuální výpis z veřejného rejstříku elektronicky podepsaný příslušným soudem)
3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z Fondu
Příjemcem mohou být právnické osoby (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací i fyzické osoby a fyzické osoby podnikající. Všechny tyto osoby však musí vyvíjet činnost na území města Holešova. Největší finanční částka je tradičně rozdělována v části tzv. Akci milion. Její uzávěrka je 28. 2. 2017. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace bude probíhat v termínu 1. 3. 2017 – 30. 11. 2017. Další informace týkající se Fondu jsou k dispozici na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech:  ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star