Bohuš Závada

Dvojhrob skládající se z kamene, do kterého je vložena pamětní deska. Za ním se nachází pomník s křížem, který náleží Josefě a Marii Závadovým. Hrob je umístěn pár metrů za centrálním křížem, na začátku jedné z postranních uliček vlevo.

Nápis na pamětní desce: „In memoriam. Gen. Ing. Bohuš Závada, narozen 17. 1. 1890, sťat 26. 8. 1942 v Berlíně. Čest jeho památce!“

Informace o pohřbeném:

Bohuš Závada vystudoval stavební inženýrství na České technice v Brně. Během první světové války narukoval na ruskou frontu, kde byl zajat a 20. 6. 1916 vstoupil do ruských legií. Do vlasti se vrátil jako příslušník 5. střeleckého pluku v roce 1920. V roce 1928 byl jmenován zástupcem velitele 30. pěšího pluku ve Vysokém Mýtě a od října 1931 do září 1938 (s výjimkou období od prosince 1935 do srpna 1936) jeho velitelem. V době druhé světové války se zapojil do činnosti Obrany národa. V roce 1940 byl zatčen gestapem, obviněn z velezrady, v lednu 1942 odsouzen k trestu smrti a v srpnu téhož roku v Berlíně–Plötzensee popraven.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star