Záměr o pronájmu obchodu

Minimální nájemné:   50,- Kč/ měsíc

 

Podmínky pronájmu :  

  1. Zachování prodeje smíšeného zboží
  2. Prodejní doba 6 dní v týdnu
  3. Platby za energie hradí zájemce /žadatel/  na své náklady

 

Vybavení prodejny: pultový mrazák 500l, chladící vitrína, elektronická váha,  regály obchod + sklad

 

Zájemce o pronájem  musí podat žádost písemně, v zalepené obálce označené heslem “PRONÁJEM OBCHODU” a to buď poštou na adresu Obecního úřadu  Třebětice, Třebětice  51, 769 01,Holešov nebo přímo na Obecní úřad Třebětice, a to nejpozději do 16.00 hod  dne 28.2. 2017.

 

Žádost musí obsahovat:

  • řádné označení zájemce
  • kontaktní údaje
  • účel využití +  návrh prodejní doby
  • navrhovanou cenu za pronájem
  • ověřenou kopii platného živnostenského listu

 

 

Záměr pronájmu  bude zveřejněn na úřední desce v termínu od 9. 2. 2017 do 28. 2. 2017

 

Bližší informace o pronájmu obchodu  Obecní úřad Třebětice,, tel. 734 576 799, Čestmír Stratil starosta

 

Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušení výběrového řízení i bez udání důvodu.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star