Masarykův jasan v Americkém parku v Holešově

Městský úřad Holešov, Odbor životního prostředí vyhlásil při příležitosti 100. výročí založení samostatné československé republiky památný strom Masarykův jasan.

Jedná se o strom monumentálního vzrůstu a vysoké biologické, estetické, společenské a kulturní hodnoty. Okrašlovací spolek v Holešově zasadil strom ve Wilsonových sadech (zvaných Amerika, nyní Americký park) jako „strom Masarykův“ dne 13. 4. 1919 u příležitosti „stromkové slavnosti“. Toho dne byla vysázena na náměstí před radnicí první Lípa svobody. V noci z 5. na 6. 6. 1940 byla na návrh kolaborantských členů městské rady odstraněna z podstavce socha T. G. Masaryka a několik dnů poté, 10. 6. 1940, byl odstraněn i podstavec pomníku a současně byla pokácena Lípa svobody, symbol svobodného československého státu. Masarykův jasan v Americkém parku roste dodnes. Strom dorostl úctyhodných rozměrů (obvod kmene 315 centimetrů, výška stromu 28 metrů). I když zdravotní stav a vitalita stromu odpovídají jeho věku, jeho hodnota v penězích byla vyčíslena na 770 884 Kč. Stále se jedná o dlouhodobě perspektivní strom, který připomíná významnou dobu v dějinách naší země, což jeho hodnotu pro naši společnost významně zvyšuje.

Při vyhlašování památného stromu musely být nejprve prostudovány dostupné materiály. Zápis o jeho výsadbě byl poskytnut Vlastivědným kroužkem Holešov, historické informace dodal Odbor kultury, školství a památkové péče. Následně byly vyhledány dobové fotografie, které byly porovnány a bylo potvrzeno místo jeho růstu. Zpracovaný návrh na vyhlášení památného stromu odsouhlasila Rada města. Poté bylo o vyhlášení památného stromu rozhodnuto ve správním řízení. Následovala žádost adresovaná Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky o zápis do Ústředního seznamu ochrany přírody, kde strom získal číslo 106271. Proces byl završen instalací tabule se státním znakem doplněné o cedulku Strom svobody. Celonárodní mapování stromů vysázených u příležitosti výročí založení republiky zrealizovala Nadace Partnerství a zveřejnila jej na internetové stránce www.stromysvobody.cz.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star