Akce "Čisté město vítá jaro" byla úspěšná

V minulých dnech probíhala v Holešově úklidová akce s názvem „Čisté město vítá jaro“. Pod patronátem místostarosty P. Karhana a zastupitele J. Šneidra přiložili ruku k dílu jednotlivci, spolky, zaměstnanci firem i jiné organizované skupiny. Uklízelo na veřejných prostranstvích města – například v zámecké zahradě, okolo domu sv. Martina, u základních škol, ve Všetulském parku, u Sokolovny, ve Smetanových sadech, v Americkém parku, na břehu Rusavy, v uličkách města a nebo také v osadních výborech. V neděli pak byla akce zakončena společným opékáním špekáčků a vyhodnocením projektu u hájenky v zámecké zahradě. Děkujeme všem dobrovolníkům za to, že obětovali svůj volný čas pro dobrou věc a pomohli tak vytvořit čisté město. Hned je nám tady krásněji.

Hana Helsnerová

Poděkování.

Jménem vedení města, děkuji všem spolkům,firmám i jednotlivcům za zapojení do akce:" Čisté město vítá jaro". Město ji letos uspořádalo poprvé a jejím smyslem bylo především vzbudit zájem o prostředí, ve kterém žijeme, otevřít nám oči ke vnímání nedostatků kolem sebe, ať se jedná o pohozené smetí, či zarostlé chodníky a komunikace, které ve svých starostech bezmyšlenkovitě míjíme. Svým aktivním přístupem pak můžeme přispět i ke snížení nákladů města na jeho úklid. Ušetřené prostředky můžeme vynaložit například na činnost spolků. Vždyť jim letos rozdělujeme 5 mil. Kč, nemluvě o dalších příspěvkových organizacích.
O to větší radost mám z toho, že právě ty byly nejaktivnější. Dovolím si zmínit: I. ZŠ uklidila spodní část Amerického parku a okolí školy ve Smetanových sadech, II.ZŠ Smetanovy sady před svou školou, III.ZŠ pak prostranství Kráčin, SVČ Tymy se zapojila hned v několika lokalitách. Ze spolků pak vyzdvihnu Proud Holešov, fotbalisty SFK, Tomíky, Sokoly Holešov, SDH Tučapy, Všetuláky sobě... Pozadu nezůstaly ani osadní výbory. Mně osobně pak velmi příjemně překvapila i řada neorganizovaných skupin a z nich nejvíce skateboardsté, kteří skvěle uklidili své hřiště na Partyzánské ulici i aktivita ministrantů naší farnosti, kteří si pod vedením Oldřicha Rektoříka vzali za své okolí domu u Sv. Martina.
Z firem jednoznačně vede Nestlé Česko, závod Sfinx, kde paní ředitelka nejen že vyslala skupinu dobrovolníků na vyčištění zámeckého parku, ale poskytla městu sponzorský dar pro nejmladší účastníky akce.
Celá akce vyžadovala obrovské nasazení i mých nejbližších spolupracovníků nad rámec jejich pracovních povinností, pochvalu zaslouží zejména útvar správy nemovitostí města v čele s Jitkou Hanzlíkovou a naše obchodní společnost Technické služby, vedená Liborem Liškou, kdy zejména vedoucí dopravy Karel Loučka a zahradník Pavel Novák zajistili koordinaci ořezů a likvidaci odpadů tak, aby práce dobrovolníků byla co nejefektivnější. Absolutorium za pomoc při přípravě propagaci, komunikaci se spolky a vyhodnocení celé akce si zaslouží i můj kolega radní města Jakub Šneijdr.

Děkuji všem, zmíněným i nezmíněným, kteří se zapojili, děkuji i těm, kteří se k nám připojí příště!

Buďme týmem, kterému jde o čisté město!

Pavel Karhan
místostarosta

Foto: Hana Helsnerová, Dana Podhajská, TyMy, TOM Medvědí stopa a Skřítek, Coolna, SDH Tučapy, Ministranti farnosti, SFK

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star