Činnost Městské policie Holešov v roce 2016

Holešov – Městská policie Holešov v roce 2016 neřešila v rámci své činnosti a v rámci zabezpečování veřejného pořádku žádné závažnější problémy. Pozitivně strážníci hodnotí také zvyšující se počet oznámení, se kterými se nejen obyvatelé města obracejí na městskou policii.

Údaje za rok 2016 dokládají, že počet událostí na úseku veřejného pořádku převyšuje počet řešených událostí v dopravě, přičemž nelze vycházet pouze ze statistiky uložených blokových pokut, ale je potřeba na problematiku nahlížet obšírněji. Dohled na záležitosti veřejného pořádku v obci bude proto prioritou strážníků i v roce 2017.

 

Personální obsazení Městské policie Holešov v roce 2016 představovalo 12 strážníků, pět ostatních zaměstnanců a pět asistentů prevence kriminality.

Strážníci i zaměstnanci absolvovali řadu speciálních výcviků a školení. Pravidelně zkouškami ověřují své odborné předpoklady, školí se v oblasti nových právních předpisů, absolvují kurzy první pomoci a resuscitace, požární školení a bezpečnosti práce, zúčastňují se školení řidičů, IT, prohlubují své umění v sebeobraně, taktice zákroků, ve střelecké přípravě a pravidelná školení čerpá také psovod.

 

V blokovém řízení holešovští strážníci loni projednali celkem 830 přestupků. Z toho 94 bylo proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 628 se týkalo překročení maximální povolené rychlosti, 29 proti veřejnému pořádku, 51 proti majetku a 28 ostatní. Dalších 213 přestupků strážníci řešili domluvou. V 18 případech při podezření ze spáchání trestného činu oznámili událost PČR.

 

I loni strážníkům při práci pomáhal kamerový systém. Ve 21 případech zjistili díky kamerám podezření ze spáchání trestného činu a zajistili důkazy. Podezření na přestupek se pak na kamerách zobrazilo celkem 135krát.

 

Strážníci nezaháleli ani v oblasti prevence kriminality. Pořádali přednášky v mateřských a základních školách a v klubu seniorů. Připravili preventivní akci „kyselý citron“ pro řidiče, zájemcům změřili přesnost tachometru, zaměřili se na cyklisty, pravidelně kontrolovali zahrádkářské kolonie a chatové oblasti, zajistili bezpečnost během kulturních a společenských akcí a dětem pomáhali při cestě do školy při pohybu na přechodech pro chodce.

 

Nezastupitelná byla loni také pomoc asistentů prevence kriminality. Zajistili asistenci pracovníkům místního úřadu práce, charity, radničního odboru sociálních věcí a zdravotnictví, posílili dohled na přechodech, podíleli se na výkonu činnosti v oblasti parků, v okolí škol, ale také v problémových lokalitách.

 

Také na restaurační zahrádky se loni strážníci zaměřovali. Celkově provedli v letních měsících více než tisícovku kontrol s cílem zajistit dodržování provozní doby, a tak i zamezit rušení nočního klidu.

Kromě samostatné činnosti strážníků je možné vyzdvihnout i spolupráci s radnicí, jednotlivými odbory a PČR.

 

Jana Rohanová,

tisková mluvčí

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star