Svátek hudby v knihovně

Jsem opravdu pamětníkem a tudíž jsem vyslechl řadu přednášek a četl všechny publikace o jednom z nejvýznamnějších Holešováků – velikánovi světové hudby, skladateli Františku Xaveru Richterovi. Ale čtvrteční (28.3.) přednáška, či spíš hudebně-naučné pásmo Mgr. Jany Spáčilové, PhD, z Katedry muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci, byla vpravdě zjevením, jednalo se o zcela přelomové vystoupení, které konečně ukázalo tuto obrovskou osobnost jako skutečného člověka, velkého skladatele a hudebního génia.

V letošním „devítkovém“ roce si připomínáme hned dvě kulatá výročí F.X.Richtera. Je to 310 let od jeho narození (1. prosince 1709) a 230 let (12. září 1789) od jeho smrti. To je samozřejmě příležitost k velkým Richterovským oslavám, které budou letos probíhat celoročně. Základní umělecká škola v Holešově, která nese Richterovo jméno a hrdě se hlásí k jeho odkazu, zahájila letošní Richterovský rok ve spolupráci s Městskou knihovnou a Vlastivědným kroužkem právě touto přednáškou dr. Spáčilové. Přednáška se jmenovala „František Xaver Richter - známý neznámý“ a jejím mottem byla tajemství, která život F.X.Richtera provází. Vždyť i místo jeho narození je dodnes zahaleno neprostupnou mlhou protichůdných zpráv a informací, pocházejících z doby Richterova života – autentické zprávy uvádějí, že FXR pocházel z moravského Holešova, z Hradiště (Kratz)????, či z Maďarska (Ungarn). Jisté ale je, že dětství prožil Richter v Holešově (jeho otec působil jako mušketýr na dvoře Františka Antonína, hraběte z Rottalu), takže za Holešováka jej můžeme považovat, i když se možná narodil jinde. Ale vůbec poprvé proložila dr. Spáčilová povídání o našem skladateli velkým množstvím hudby – slyšeli jsme řadu ukázek z jeho symfonií, sonát, koncertů i vokálních skladeb. Přednášející dokonce doprovázela zásadní vokální díla texty i jejich překlady, upozorňovala posluchače na hudební formy a použité nápady, poprvé jsme slyšeli (a byli vedeni k rozpoznání) barokního kontrapunktu, jehož byl FXR opravdový mistr, slyšeli jsme skladby veselé, vysoce melodické, i pomalé a smutné, dr. Spáčilová nás vedla symbolismem řady Richterových skladeb, zvukomalebností, odpovídající textu apod.

Zatímco veškeré dřívější informace popisovaly F.X.Richtera svým způsobem školometsky, pouze  jako postavu z učebnic a zkoumaly jeho životní data, teď jsme Richtera poznávali a prožívali nejen rozumem, ale především SLYŠELI – a to byl obrovský zážitek! Paní doktorka FXR přirovnala v jeho velikosti a současně osamělosti (svými skladbami šel proti tehdejším módním trendům a proto byl, zejména během svého působení v Mannheimu, vlastně opuštěný a částečně zneuznaný) k Johannu Sebastianu Bachovi. A doteď pro většinu z nás sice slavný a známý Holešovák, ale pořád tak nějak papírový a nudný, najednou ožil a ukázal svou velikost, protože jeho hudba je sice těžká a náročná (jeden jeho koncert pro trubku zvládne zahrát ani ne deset trumpetistů na světě!!!), ale nádherná! Před námi se objevil hudební génius, mimořádně zbožný, který snad veškerou svou obrovskou tvorbou věnoval církevním skladbám (ale pozor, zdaleka to nejsou jen nezáživné kusy, ale často se jedná o jásavou, optimistickou muziku), oslavující Pána.

Abychom nekřivdili dřívějším propagátorům F.X. Richtera – tento ojedinělý, skvělý zážitek umožnilo mimo jiné také to, že dirigent Roman Válek několik let soustavně shromažďuje originální Richterovy partitury a jako vůbec první  je v současnosti provádí a tak toto velké dílo oživuje – před pár desítkami let v celém našem státě existovala jediná deska (dříve se říkalo LP) s Richterovými skladbami – Supraphon vydal před zhruba 40 lety Richterovy Triové sonáty – a desetiletí před a desetiletí poté nic jiného nebylo nahráno. Nyní mohla dr. Spáčilová sáhnout do bohaté Válkovy diskografie, ze které se dají čerpat desítky skvělých skladeb toho velkého Holešováka.

Takže ti, kdo na přednášku o F.X.Richterovi známém neznámém přišli, nelitovali svého času, naopak prožili velmi hluboký, ojedinělý, objevný a zcela závratný zážitek. Můžeme se tedy těšit na další Richterovské počiny – čeká nás zejména velký koncert Richter Gala v rámci festivalu Musica Holešov – a ti, kdo si FXR prožili, je budou poslouchat podstatně poučenější a budou jim rozumět. Tak vzdejme upřímný hold skvělé přednášející a velkému Holešováku!

Karel Bartošek

Foto: Irena Železná

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star