Ministr školství vyznamenal vynikající pedagogy

Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, nejvyšší ocenění v oblasti školství, převzalo28. března 2019celkem 48 výborných pedagožek a pedagogů. Medaile předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Toto ocenění MŠMT uděluje tradičně na Den učitelů, výročí narození Jana Amose Komenského. Laureáti převzali medaili 1. a 2. stupně na slavnostním ceremoniálu v Senátu.

 

Medaile převzaly také dvě významné osobnosti holešovského vzdělávání, Mgr. Helena Stoklasová a Mgr. Jarmila Vaclachová.

Ministerstvo zveřejnilo o oceněných následující informace:

Mgr. Helena Stoklasová jako jedna z prvních začala vyučovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, zaměřila se práci s nadanými dětmi, kterým se věnovala nad rámec své pracovní doby, připravovala žáky také na pěvecké soutěže, kde dosahovali předních umístění, nikdy nezanedbávala ani vlastní rozvoj a neustále se vzdělávala, i po ukončení aktivní činnosti vždy, když je potřeba, obětavě zastupuje své kolegy; již několikrát byla oceněna za skvělou pedagogickou činnost městem Holešov.

Mgr. Jarmila Vaclachová svůj profesní i mimoprofesní život spojila s problematikou volného času dětí a mládeže, Středisko volného času v Holešově, kde působí jako ředitelka, začala sama před léty budovat, zabývá se zejména kulturními aktivitami, podílí se na pořádání oblastního kola Dětské Porty, soutěže ve folklorních tancích, zajišťuje pro děti výměnné pobyty na letních táborech; i po 34 letech dobrovolnické práce ve funkci vedoucí pionýrské skupiny je otevřená novým nápadům, výzvám a formám činnosti.

Medaile MŠMT se uděluje za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci,  dlouhodobé vynikající působení ve školství nebo za mimořádně záslužný čin ve výchově a vzdělávání. Nominace na ocenění mohou podávat ředitelé škol, učitelé, rodiče, žáci, ale i široká veřejnost. O udělení medaile rozhoduje ministr školství na základě došlých návrhů. Uděluje se ve dvou stupních, a to 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová). Autorem návrhu medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star