Knihovnička Holešovska se opět rozrostla

Dne 25. dubna v 19:00 v zámecké sala terreně proběhl křest publikace Italská opera na holešovském zámku v době Františka Antonína Rottala autorek Kateřiny Hájkové a Jany Spáčilové. Autorky se ve své knize zaměřily na jeden z vrcholů hudebního dění na holešovském zámku, a to na 30. léta 18. století, kdy hrabě František Antonín Rottal vydržoval vlastní zámeckou kapelu a nechal vystavět honosné divadlo, kde se prováděly dokonce i italské opery s účastí pěveckých sólistů přímo z Itálie.

Křest publikace byl obohacen vystoupením Kateřiny Juráškové, kterou mezi jinými doprovázela na flétnu Tereza Vondráková. Zazněly skladby G. F. Händela, J. S. Bacha, A. Vivaldiho a nově nalezená árie "holešovské opery" Johann Adolf Hasse: Piú viver non voglio (La Contadina).

Publikace je zařazena do Knihovničky Holešovska a zájemci si ji mohou zakoupit na místě prvního kontaktu ve vstupním vestibulu Městského úřadu Holešov, Masarykova 628 nebo v Městském informačním centru Holešov na zámku Holešov.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star