Pietní akt u příležitosti výročí ukončení 2. světové války

V pondělí 6. 5. se uskutečnila tradiční vzpomínková akce u příležitosti 74. výročí ukončení 2. světové války a osvobození města Holešova od fašismu. Pietní akce se zúčastnili zástupci města, spolků, politických stran a další občané a pamětníci, kteří za zvuků hudby Holešovské muziky položili k pomníku padlých u obřadní síně věnce či květiny a věnovali tichou vzpomínku. Ke všem zúčastněným promluvil také starosta města Holešova Rudolf Seifert, který zmínil mimo jiné několik historických událostí z května roku 1945, zvláště pak události ze dnů 6. - 8. května týkající se města Holešova. Svůj proslov zakončil slovy "Čím dnes naplníme srdce našich dětí, tím ony zítra naplní náš svět." Na slavnosti tohoto okamžiku měla podíl také čestná stráž, kterou u pomníku drželi zástupci spolků a nechyběla samozřejmě ani státní hymna. Děkujeme všem, kteří se pietního aktu zúčastnili.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star