Holešovská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi

  1. 6. květen je dle katolického kalendáře svátkem svatého Jana Sarkandera, mučedníka, patrona holešovské farnosti, holešovského faráře (narozen 20.12.1576 ve Skočově v Těšínském knížectví) v který v roce 1620 zachránil Holešov před vydrancováním polskými Lisovčíky a po falešném obvinění z jejich pozvání na Moravu byl představiteli nekatolických stavů zatčen, v Olomouci mučen a na následky mučení zde také 17. 3. 1620 zemřel. Protože sv. Jan Sarkander (svatořečen papežem Janem Pavlem II. 21. 5. 1995 v Olomouci) je úzce spojen svým životem i skutky s Holešovem, těší se u katolíků našeho města velké úctě a pouť k jeho ostatkům, umístěným v holešovském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejvýznamnějších bohoslužeb v roce. Letošní poutní mši sv., která se konala v neděli 5. května, tedy v předvečer světcova svátku, celebroval olomoucký světící biskup a generální vikář olomoucké arcidiecéze (a velký ctitel sv. Jana Sarkandera) Mons. Antonín Basler, kterému koncelebroval holešovský děkan P. Jerzy Walczak. Otec biskup ve svém kázání vzpomenul život sv. Jana Sarkandera a věnoval se zejména tomu, že mučedník, který se svými mučiteli nenechal donutit k prozrazení zpovědního tajemství, našel posilu ve jméně Ježíše, Panny Marie a sv. Anny. I letos (jako tomu při sarkandrovské pouti bývá často) počasí připomínalo spíš zimní měsíce a temnými mraky nepronikl ani sluneční paprsek, který před lety tak překvapil věřící, když přímo ukázal na relikviář s ostatky svatého, vystavený na hlavním oltáři. Přesto však i letošní pouť rozsvítila mysli jejích účastníků, neboť Holešov může být opravdu hrdý na mimořádnou osobnost sv. Jana Sarkandera.

Karel Bartošek

foto Milena Machálková

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star