Město Holešov získalo dotaci na zkvalitnění strategického řízení regionu

Holešov - Zvýšit kvalitu a efektivitu veřejné a státní správy a rozvíjení možnosti eGovernmentu. Takové jsou hlavní cíle projektu „Nástroje strategického řízení“, do kterého se od prosince loňského roku zapojilo i město Holešov.

Projekt se zaměřuje především na zkvalitnění strategického řízení, to znamená sestavení strategického plánu rozvoje města jako nástroje řízení regionu a strategie dlouhodobého finančního plánování coby nezbytného předpokladu uskutečňování strategických cílů rozvoje města.

Další aktivita v rámci projektu je zaměřena na rozvoj lidských zdrojů zajištěním vzdělávání pracovníků městského úřadu a zastupitelů.

Školení podpoří realizaci a následný rozvoj předchozích aktivit, profesionální a efektivní služby veřejné správy.

Aktivity, které se vážou k projektu, bude město čerpat až do listopadu 2018. Předpokládané náklady projektu ve výši 1,95 mil. Kč budou hrazeny 85 % z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu. Město Holešov se ze svého rozpočtu podílí 5 % nákladů.

Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002930.

logo-opz-barevne.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star