3. Základní škola zahájila celotýdenní oslavy 45. výročí založení školy

Oslavy půlkulatého výročí byly zahájeny vernisáží výstavy prací žáků školy, která je instalována v aule školy. Z těchto a dalších prací vznikl malý sborník, který si 3. Zákaldní škola nadělila ke svým narozeninám, a který byl taktéž při vernisáži představen.

Součástí této slavnostní chvíle bylo ocenění významných osobností a udělení pamětních listů. Za obrovský přínos škole byli mimo jiné ocenění všichni dosavadní ředitelé a ředitelky včetně současného ředitele Iva Junáška. Ten při svém projevu neopomněl poděkovat kolegům bývalým i současným, poděkoval také vedení města, pochválil spolupráci s ostatními školami a také školkami, vzdal hold těm, kteří se o chod školy zasloužili, ale bohužel už si ocenění nemohli osobně převzít a samozřejmě nechal na povrch vyplout také dojemné vzpomínky. Vzpomínání bylo pro ten den vlastně takovým ústředním tématem, jelikož škola prošla za 45 let velkým vývojem, mnozí z řečníků byli se školou spjati již od svých školních let, a tak bylo opravdu na co vzpomínat. Starosta města Rudolf Seifert zmínil také hlavní kvality školy a popřál jí i do dalších let spokojené žáky, spokojené rodiče i spokojené učitele.

Oslavy školy budou pokračovat divadelním představením, středečním koncertem mimořádného sboru Plamínek, setkáním současných i bývalých zaměstnanců školy a pátečním dnem otevřených dveří. V sobotu pak školu navštíví zahraniční hosté z partnerských měst, kteří do Holešova dorazí na Dny města Holešova.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star