Digitalizace povodňových plánů města a ORP Holešov

Hlavním cílem projektu bylo zpracování digitálního povodňového plánu pro město a obec s rozšířenou působností Holešov. Díky realizaci projektu došlo ke zvýšení informovanosti přibližně 21 684 obyvatel v 19 obcích a zainteresovaných institucí o aktuálním stavu povodňových rizik.

 

Období realizace: červen 2016 – červenec 2017


Financování:
celkové způsobilé výdaje: 399 300 Kč
výše dotace: 339 405 Kč (85 %)
vlastní zdroje: 59 895 Kč (15 %)

Projekt „Digitalizace povodňových plánů města a ORP Holešov“ byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000408.

 

 eu1.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star