Branný den v zámecké zahradě

Klub výsadkových veteránů Holešov – jeden ze zcela nejaktivnějších holešovských spolků, jehož činnost zahrnuje nesmírně pestré spektrum aktivit – se velmi intenzivně věnuje i dětem a mládeži. A ostatně kdo jiný by měl přispět ke zvýšení branných schopností nejmladší generace, než bývalí příslušníci špičkové armádní speciální jednotky, „červené barety“, kteří přes svůj vyšší věk dodnes bravurně zvládají techniku různých vojenských činností. A proto se branný den KVV Holešov stal u holešovských škol pojmem. Rovněž letos, 14. června, se sešli zástupci čtyř holešovských škol – 1., 2., a 3. Základní školy a Gymnázia Ladislava Jaroše – v zadní části zámecké zahrady, aby si zde zasoutěžili v branných disciplínách – střelbě ze vzduchovky, hodu granátem na cíl, házení šipek a zdravotní přípravě – první pomoci. Z každé ze čtyř holešovských škol se soutěže zúčastnila tři tříčlenná smíšená družstva, celkem tedy 36 dětí s pedagogickým doprovodem. Výsadkoví veteráni obsadili první tři discipliny, při kterých mladým soutěžícím poskytovali cenné rady, založené na bohatých zkušenostech speciálně vycvičených vojáků. Čtvrtou disciplinu – první pomoc – obsadili členové holešovského červeného kříže. Soutěžilo se na plný výkon a děti svůj „boj“ pořádně prožívaly. Ostatně nejen pro vítěze, ale i pro všechny účastníky zajistili výsadkáři s pomocí Města Holešova občerstvení (aby soutěžící zvládli opravdu mimořádné horko tohoto dne) a hodnotné ceny.

Je opravdu skvělé, že se výsadkáři tak perfektně starají i o tuto část výchovy mladé generace, že školy brannost podporují a že děti branný sport zajímá a prožívají ho. Takže se těšíme na další branný den v roce 2020! A ostatně Klub výsadkových veteránů Holešov je organizováním zajímavých branných akcí proslavený, před týdnem uspořádali výsadkáři branný den pro pracovníky Městského úřadu Holešov a ti tento závod hodnotili jako zcela nejlepší branný den v posledních letech!

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star