Aktuální vyjádření zřizovatele k situaci v MŠ Grohova

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo u jednoho dítěte navštěvujícího Mateřskou školu Radost, Grohova ul., potvrzeno nakažení žloutenkou typu A, vydala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje preventivní opatření, aby bylo zamezeno šíření nemoci. Jde o kroky, které jsou preventivního charakteru, a v žádném případě není třeba se nijak vážněji znepokojovat. Předpokládá se, že zdroj nakažení byl mimo prostory uvedené mateřské školy. Žákům MŠ Grohova bylo doporučeno dbát na důkladnou hygienu a ti, kteří byli v nejbližším kontaktu s nemocným dítětem, budou podrobeni lékařskému dohledu. Sledování dětí bude trvat 50 dní. U ostatních dětí je riziko nákazy zanedbatelné. Ve školce probíhá zvýšený úklid virucidními preparáty a dezinfekce povrchů a předmětů, které mohou přicházet do kontaktu s rukama dětí. Nekomplikovaná hepatitida typu A trvá 2 – 4 týdny, rekonvalescence pak několik týdnů. Virová hepatitida typu A nepřechází do chronicity.

Zdroj: Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Zlínského kraje

Rudolf Seifert

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star