Holešovští Keltové v Podhradní Lhotě

Nedaleko hotelu Pod Schaumburkem rozbili toto léto na čtrnáct dní své ležení Keltové. Jedná se o šest keltských kmenů – Bóje a Venety z našich krajů, Helvéty z území Švýcarska, Skordisky z balkánského poloostrova, Ambarry ze severní Itálie i o Pikty z dalekého Skotska. Celkem 43 statečných bojovnic a bojovníků, oděných do vlastnoručně vyrobených říz a plášťů v barvách, odlišujících jednotlivé kmeny a s šestnácti náčelníky, bardy a řemeslníky, všichni vedení krásnou bohyní Freyou. No úplně čistokrevní ti Keltové tedy nejsou, jedná se totiž o účastníky, vedoucí a personál dětského tábora, tradičně pořádaného pionýrskou skupinou Dr. Mirko Očadlíka z Holešova na známém tábořišti, vždy zasvěceného nějakému tématu – letos jsou to Keltové (v dřívějších letech to byli antičtí Řekové, staří Slované, středověcí lidé z doby Karla IV. a spousta dalších). Letošní dobrodružství stojí opravdu za to. Stěžejním programem je samozřejmě celotáborová hra – „Výprava za Kelty“, ve které jednotlivá družstva, pardon, keltské kmeny, hledají ztraceného druida, který jediný jim může pomoci k účinné obraně před rozpínavými Římany. Činnost v keltském ležení je opravdu horečná. Bojovníci si nejprve museli vyrobit vlastní keltské oděvy, každý kmen si postavil své vlastní oppidum, neboli opevněný tábor a to pouze s použitím dřeva, větví, kamenů a listí, nalezeného v lese a provázků (jedno z takto budovaných oppid ve výstavbě je ve fotogalerii), strážní věž a svatyni pro vzývání přírodních božstev a sil. Centrem keltského ležení je posvátný strom a samozřejmě čistý a očistný oheň, zapalovaný každý večer. Keltové se seznamují s řadou dovedností a znalostí, už absolvovali výuku keltských tanců, seznámili se s tím, jak se pěstuje les a jaké problémy dnes lesáky trápí, musí žít v souladu s přírodou. Program je přepestrý, hra napínavá a dobrodružná. Vrcholem pobytu bude návštěva opravdového keltského oppida u České Třebové, ve kterém žijí experimentální archeologové přesně podle keltského způsobu života, ale navštíví i naše, místní keltské oppidum, jehož mohutné valy jsou dodnes patrné na hostýnském vrcholu. A nade vším bdí bůh Cemunnos, pod jehož idolem se občas objevuje kouzelný meč, který je signálem keltským kmenům, aby se ihned zapojily do plnění úkolů táborové hry.

Takže zážitky zcela úžasné - děti si horlivě píší deníky a přispívají do táborové kroniky, posílají si vzájemně psaníčka a v nich nadšeně hodnotí svůj pobyt na táboře. A vším tím prostupuje senzační prázdninová atmosféra, která i ty starší ročníky přinutí přemýšlet, zda nenechat pracovní povinnosti za sebou a neponořit se aspoň na pár dní do báječného keltského dobrodružství. I když si všichni na Kelty jen hrají, jediná pravá je nad vším bdící bohyně Freya, která se sice jmenuje Jarmila Vaclachová, ale to občanské jméno je jistě jen pseudonymem, vhodně volenou maskou. Ano a kávu tam vaří taky moc dobrou….

Karel Bartošek

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star