Územní studie veřejných prostranství - Holešov

Hlavním cílem územních studií je zkvalitnit řešené prostory a přizpůsobit je současným požadavkům při zachování všech jejich hodnot. Účelem územních studií je vytvořit územně plánovací podklad pro navazující činnosti. Cílem projektu bylo zpracování dvou územních studií pro vybrané území města Holešova – část zámeckého parku – zámecké obory (součástí městské památkové zóny) a veřejný prostor v bezprostřední blízkosti zámku – předzámčí (předprostor zámku a jihozápadní cíp zámecké zahrady).


Období realizace:
 květen 2016 – červenec 2019


Financování:
celkové náklady: 1 314 192,00 Kč
výše dotace:         1 182 772,80 Kč

vlastní zdroje:           131 419,20 Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu.
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005020.

 

uzemni-studie-logo.png

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star