Vážení obyvatelé a rodiče dětí 3. Základní školy...

Město Holešov stále řeší dopravní situaci v ulici Družby a v okolí 3. Základní školy. Jedná se o dopravně velmi zatížené místo vzhledem k fluktuaci a pohybu aut především rodičů, kteří přivážejí a vyzvedávají své děti ze školy. A jsou to právě děti, o jejichž bezpečí v této lokalitě jde především. Proto chceme předejít kolizím, ke kterým bohužel dochází už nyní, a případným větším problémům nebo tragédiím.
Žádáme Vás, abyste tyto informace brali vážně a zodpovědně.


Pro už tak dost složitou dopravní situaci, která je zapříčiněna množstvím aut a nerespektováním dopravního značení, má město Holešov připraveno několik technických řešení, které však není možné realizovat, jelikož dojde od dubna k rekonstrukci ulice 6. května.
Uzavírka ulice 6. května výrazně zvýší objem dopravy i v jiných částech města a týkat se to bude právě i ulice Družby. O přesném harmonogramu prací budeme obyvatele informovat, aby bylo možné se na situaci připravit.


V dopravní situaci, která pohyb v lokalitě zkomplikuje, prosíme rodiče, aby zvážili, zda je nutné vyjíždět autem a nevolit raději cestu pěšky.
Je nutné připomenout dodržování pravidel silničního provozu, protože právě jejich nedodržování je hlavním důvodem a častým nešvarem, který má za následek zmiňovanou velmi špatnou a komplikovanou dopravní situaci v ulici Družby, a to zejména v ranních hodinách. Jedná se především o nedodržování zákazu stání, příp. stání na přechodu pro chodce a do 5 m před ním.
 Podle ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, začátek citace ... „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“ ... konec citace. Podle ustanovení § 27 odst. 1, pís. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, začátek citace ... „Řidič nesmí zastavit a stát na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než 5m před nimi“ ... konec citace. Z výše uvedených obecných úprav provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že uvedeným stáním i příp. zastavením vozidel na dotčené komunikaci je porušováno ustanovení citovaného zákona.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a také na zvýšení bezpečnosti silničního provozu, a to zejména školou povinných dětí, si Vás dovolujeme upozornit, že mimo pravidelně prováděný preventivní dohled ze strany strážníků Městské policie Holešov, při kterém je zjišťováno neustálé a opakované porušování zákona o provozu na pozemních komunikacích, bude probíhat důkladná kontrola ze strany MP, kdy k zajištění dodržování pravidel silničního provozu bude užito všech zákonných prostředků.

Ing. Radek Doležel
místostarosta města

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star