Týden s Letní školou barokní hudby v Holešově

Už devět let hostí Holešov v první polovině srpna skvělý hudební fenomén – Letní školu barokní hudby. Ta má včetně toho letošního za sebou již 17 ročníků (v prvních letech se konala v Rajnochovicích a poté v Kelči). Jak píše v představení letošního ročníku LŠBH její zakladatel a vedoucí, významný český dirigent, specializující se na barokní hudbu, Roman Válek: „Letní škola barokní hudby je typem mezinárodního hudebního workshopu, jediného svého druhu v ČR. Je zaměřen na provádění barokních vokálně instrumentálních děl v duchu poučené interpretace staré hudby. Je určen mladým hudebním profesionálům z celé Evropy. Vedení vyučovaných oborů – kterých je téměř 20 – se pravidelně ujímají světové interpretační špičky“. Letní škola je v Holešově na svém místě – naše město je pokladnicí barokního umění, kdo se zajímá například o barokní architekturu, sochařství či malířství, může Holešovem putovat celé dny a jako v učebnici se seznamovat s vývojem moravského baroka. A díky velkému holešovskému rodáku, F.X.Richterovi a slavnému provozování barokních oper na holešovském zámku v době F.A.Rottala je v Holešově doma i barokní hudba. Ostatně není tajemstvím, že záměrem dirigenta Válka je společně s naším městem po zpřístupnění 2. poschodí zámku zde mimo jiné vybudovat trvalé středisko barokní hudby včetně expozice, studoven i koncertních sálků.

I letošní Letní škola byla velmi úspěšná. Město Holešov, Městské kulturní středisko, Římskokatolická farnost, Vyšší a střední policejní škola MV a poprvé i Základní umělecká škola F.X.Richtera poskytly škole zázemí – učebny, ubytování, catering, propagaci, notové pultíky, materiál. Skoro 150 účastníků školy bralo lekce hraní a zpěvu v zámku, u sv. Martina a v ZUŠ. Tradičně byli Holešováci konfrontováni s výsledky studia formou řady koncertů. V neděli se v zámku představili lektoři mistrovskými skladbami. Úterý bylo věnováno barokní duchovní hudbě v nádherném interiéru (a stejně tak skvělé akustice) filiálního kostela sv. Anny, ostatně objektu, který je přímo zosobněním vrcholného baroka z doby Františka Antonína hraběte z Rottalu, který jej nechal vybudovat pro rezidenci řádu Trinitářů a který zůstal prakticky intaktně zachován a vyzdoben tak, jak jej F.A. Rottal nechal pořídit – zde byla barokní duchovní hudba do slova a do písmene „doma“. Středa byla zasvěcena „Zámecké noci“, rozvernějšímu představení toho, co se žáci během školy naučili. No a v pátek se potom uskutečnil velký, závěrečný koncert. Protože letošní workshop měl podtitul „Stylus fantasticus aneb Poklady kroměřížského hudebního archivu – Pavel Josef Vejvanovský“, byl i závěrečný koncert složen z děl tohoto vynikajícího kroměřížského skladatele a hudebníka (1639 -1693), považovaného spolu s Adamem Michnou z Otradovic za největšího českého skladatele 17. století.

V obnovené světové premiéře (protože skladby byly skutečně uloženy ve Vejvanovského domovském archívu biskupa Karla z Lichtenštejna-Castelcornu na zámku v Kroměříži a od dob jejich premiéry na biskupském dvoře nebyly nikdy hrány) zde zazněly Intrada in C, Missa Misericordiae, Litanie Lauretanae a další drobnější duchovní skladby tohoto mistra. Koncertu se s vervou zúčastnili všichni absolventi letní školy i jejich lektoři, takže vznikl velký orchestr, hrající na dobové barokní nástroje a skvělý pěvecký sbor. Provedení Vejvanovského skladeb nemělo chybu – nejen po technické, interpretační stránce, ale i díky velkému nadšení všech účinkujících a skutečné radosti, která mistrovská díla provázela, takže posluchače čekal opravdu nevšední, hluboký zážitek. Kromě základních skladeb se posluchačům představili i vítězové letošní, rovněž již tradiční interpretační soutěže Letní školy barokní hudby a to Tereza Hořejší – soprán (3. místo), Eva Liptáková – zobcová flétna (2. místo) a Michael Klas – housle (vítěz soutěže). Zejména lehkost a skutečné mistrovství Evy Liptákové, která předvedla Telemannovu Suitu i a moll (Rejouissance) byly skutečně strhující.

Ale letní škola neskončila v pátek – závěrečný koncert předvedli její účastníci se stejným úspěchem v sobotu na sv. Hostýně a v neděli v Kroměříži na závěrečném dni barokních slavností Hortus Magicus v Květné zahradě.

Holešov po skončení Letní školy barokní hudby a odjezdu jejích frekventantů utichl. Už neznějí tóny barokních skladeb v zámku ani u sv. Martina. Návštěvníci kavárny Mlsná kočka už nemají možnost poslouchat improvizovaná vystoupení studentů školy v tomto jejich oblíbeném podniku. Ale doufáme, že příští rok se s touto akcí setkáme znovu a opět Letní škola doplní obraz Holešova jako skutečné barokní pokladnice Moravy.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star