Výsadkářská mše sv.

Statečný odpor příslušníků 7. pluku zvláštního určení v Holešově proti sovětským okupantům v srpnu 1968 se stal skutečným fenoménem nejen holešovské, ale i československé historie. Zejména v loňském roce, kdy jsme si připomínali padesáté výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, se události v holešovských kasárnách a tehdejší činy holešovských výsadkářů staly jedním z hlavních témat médií při informování o srpnových dnech roku 1968. A nutno podotknout, že tehdejší hrdinové přes ten neskutečný časový příkop padesáti let ani v současnosti nesložili ruce v klín a jejich veteránské sdružení – Klub výsadkových veteránů Holešov - patří k nejaktivnějším holešovským spolkům, který zajišťuje nejen uniformované čestné stráže při větších akcích města, ale aktivně pracuje s dětmi, mládeží, je hlavním garantem branné výchovy ve městě nemluvě o řadě dalších aktivit.

Letošní, již nekulaté výročí srpnových událostí, si holešovští výsadkoví veteráni připomenuli navenek skromněji, ale s o to větší duchovní hloubkou večerní „výsadkářskou“ mší svatou ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově přímo 21. srpna. Mši celebroval holešovský děkan a farář P. Jerzy Walczak, koncelebroval kaplan P. Lukáš Jambor, čtení z Písma svatého, přímluvy a závěrečnou řeč zajistili výsadkoví veteráni, jejichž čestná stráž stála během bohoslužby s praporem 7. pluku zvláštního určení u oltáře a to včetně trubače, který na závěr, na připomínku těch výsadkářů, kteří již nejsou mezi námi, zatroubil vojenskou večerku – ostatně tak procítěně, že v kostele nezůstalo oko suché. P. Walczak ve svém kázání připomenul velkou statečnost příslušníků holešovské posádky v konfrontaci s přesilou ruských tanků a možnost statečnosti, kterou máme ve svém životě všichni, pokud odporujeme zlému – a kterou můžeme nacházet jak v příkladu oněch činů výsadkářů, tak hlavně v pevné víře.

Mše sv. se zúčastnil i místostarosta města Holešova Ing. Pavel Karhan, který svou účastí vyjádřil podporu vedení města aktivitám veteránů a uznání jejich činů, npor. v záloze Josef Bartošek v závěrečném projevu tlumočil pozdrav starosty města, který byl mimo republiku a akce se nemohl zúčastnit. A ta hrstka bývalých výsadkářů, elity vojska, která se tak statečně postavila obrovské moci ruské armády a stále, přes svůj pokročilý věk zůstává aktivní a prospěšná, se po mši sv. shromáždila na společné fotografování a zavzpomínání, ale také na plánování dalších činů a práce, která je ještě čeká. Patří Vám náš díky, obdiv a čest!

Karel Bartošek

úprava fotografií Pavel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star