„Panímámo zlatá, otevřete vrata, neseme vám věnec ze samého zlata…“

Konec léta a poděkování za úrodu už k sobě zkrátka patří. Také v Holešově jsme poděkovali za úrodu. Ačkoliv se může zdát, že program Dožínek je v Holešově každým rokem dosti podobný, není tomu tak. Každý ročník je něčím výjimečný a jedinečný. Letošní, v pořadí sedmý ročník, byl výjimečný například svou návštěvností, protože za poslední léta nepamatujeme tak krásný a dlouhý slavnostní průvod. Krojovaní hosté, dechová hudba, nazdobení koně i koňské povozy a v neposlední řadě samozřejmě hasiči a mušketýři, ti všichni dodali tomuto dni na jedinečnosti a navodili tu pravou dožínkovou atmosféru. I když společnou cestu z pole vystřídal společný průvod městem, myšlenka dožínek zůstává stejná – vzdání díků za štědré dary přírody. Svátek sklizně se těší velké oblibě nejenom díky svému významu, ale také díky svému kulturnímu a společenskému přesahu.

Po mši svaté byl oficiálně zahájen program v zámecké zahradě, kdy byla opět vyřčena mnohá slova díků. Ať už z úst starosty města Holešova Rudolfa Seiferta, předsedy Mikroregionu Holešovsko Martina Bartíka nebo holešovského děkana Jerzyho Walczaka. Ten mimo jiné podotkl, že najít jiný mikroregion, který by takto krásně spolupracoval, by šlo jen těžko a najít mikroregion, který by tak krásně spolupracoval a navíc ještě spolupracoval také s farářem, by nešlo vůbec. Město Holešov navštívila také Jana Brázdilová z Agrární komory České republiky, která dorazila se zemědělskými statistikami a vyhodnotila úrodu jako docela úspěšnou. Návštěvníky informovala o problémech se suchem a letos, jak jsme si jistě díky všudypřítomným dírám v zemi všimli, také o problémech s hraboši. Co ji ale udivilo a potěšilo zároveň, bylo to, že se i ve městě dají uspořádat Dožínky s rodinnou atmosférou.

Během dne mohli návštěvníci zhlédnout několik folklórních vystoupení včetně Hanácké besedy, komentovanou přehlídku mušketýrů z Kurovic, nacvičené pásmo krojovaných dětí a rodičů, poslechnout si cimbálovku nebo zhlédnout divadelní představení. Skvělý den pak zakončilo vystoupení dechové hudby Moravská veselka s Jiřím Helánem. Také letos probíhal doprovodný program v Malém muzeu kovářství, kde se všichni mohli dozvědět, jak dlouhá je cesta od zrníčka k bochníku. Všichni, dokonce i ti nejmenší, si dokonce mohli vyzkoušet, jak náročné bylo vymlátit obilí pomocí cepů. Nechyběly ani ukázky kovářské práce nebo ukázky zdobení „zlatem“, ovšem tím slaměným. Příjemný program pak doplnilo krásné počasí, chutné domácí produkty i bohatá tombola. Dožínky probíhaly pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana Csc. a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Projekt Dožínky Mikroregionu Holešovsko 2019“ je spolufinancován Zlínským krajem. 

.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star