Zápis do prvních ročníků základních škol

Zápis do prvního ročníku základních škol v Holešově pro školní rok 2017/2018 se koná  v pátek 7. 4. 2017 od 12.00 hodin do 17.00 hodin.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2011.
Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012.

Doporučení:
Doklady vhodné k zápisu:    

  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte,
  • rodný list dítěte.

Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu.

Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od 1. 1. 2008 školské obvody určeny takto:

1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov)
Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská.
Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy.

2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov)
Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov.

3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov)
6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem,  Za Vodou, Zahradní. Místní část: Količín.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star