Propojení Holešova a Mannheimu funguje i po 270 letech skvěle

Jak už bylo několikrát zmíněno, Musica Holešov letos slaví krásné desetileté výročí. Za dobu svého fungování obohatil tento festival kulturní holešovskou scénu o desítky kvalitních představení v podání těch největších špiček svého oboru. Kvalita festivalu neklesá, ba naopak si drží zajetý směr, a proto můžeme být svědky unikátních koncertů a nezapomenutelných hudebních okamžiků.

Také zahajovací slavnostní koncert byl toho důkazem a navíc byl pro tento okamžik velmi symbolický. Do Holešova zavítal Kurfiřtský komorní orchestr Mannheim. Ten se od roku 1952 věnuje zejména tvorbě autorů tzv. Mannheimské školy. Orchestr tak navazuje na slavné období hudebních dějin Mannheimu od roku 1742 v době panování kurfiřta Karla Theodora. Ten do Mannheimu na svůj dvůr a do svého orchestru zval nejlepší skladatele a instrumentalisty své doby. Ano, jde tentýž orchestr, ve kterém ve své době působil holešovský rodák F. X. Richter. V Mannheimu působil také Ignaz Holzbauer, který byl po nějaký čas kapelníkem hraběte Rottala právě na zámku v Holešově. Tímto se pak kruh krásně uzavírá a spolupráce Holešov – Mannheim se znovu obnovuje.

Při koncertu orchestr zahrál pod taktovkou Marka Štilce a za spolupráce dvou českých sólistek Michaely Šrůmové a Michaely Koudelkové mimo jiné skladby již zmíněných dvou „Holešováků“ Františka Xavera Richtera, Ignaze Holzbauera. V historii hudby má Holzbauer významné místo také proto, že jeho opera „Günther von Schwarzburg“, poprvé uvedená v Mannheimu 5. ledna 1777, byla jeho současníky považována za první německou národní operu. W. A. Mozart, který ji při svém pobytu v Mannheimu slyšel, napsal dokonce v dopise otci tato obdivná slova: „Holzbauerova hudba je velmi krásná. Poezie není hodna takovéto hudby. Nejvíce mě udivuje, že takový starý muž jako Holzbauer má ještě v sobě tolik ducha – je zkrátka neuvěřitelné, jaký oheň je v jeho hudbě. Právě tedy tento oheň si mohli vychutnat posluchači čtvrtečního koncertu Komorního orchestru falckého kurfiřtství neboli Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim.

V upomínku na tyto slavnostní chvíle byl ještě před koncertem v zámecké zahradě nedaleko busty F. X. Richtera vysazen památný strom. Zakladateli festivalu Musica Holešov Karlu Košárkovi a jeho spolupracovníkům jej pomohli zasadit členové Kurfiřtského komorního orchestru, kteří dokázali, že jim to jde nejen s hudebními nástroji. Nyní může F. X. Richter symbolicky sledovat, jak bude Javor mléč červeně rašící vzrůstat a nabírat na síle. Nechť je tomu tak i v případě hudebního festivalu Musica Holešov.

V oslavách budeme nadále pokračovat. V sobotu 21. 9. si mohou návštěvníci přijít poslechnout hudbu W. A. Mozarta a Ludwiga van Beethovena, kdy Beethovenův slavný klavírní koncert č.5 „Císařský“ určitě rozzáří celý zámecký areál.

Zářijový program festivalu pak uzavře v neděli 22. září v 11:00 hodin dopolední matiné s názvem „Proč si nezatančíte“. Herec Jiří Lábus za bravurních improvizací klavíristy Emila Viklického přednese povídky Raymonda Carvera — mistra krátké prózy, jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů americké literatury 80. let minulého století.

 

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star