Červený buk ve své poslední etapě

Červený buk u zámku je již desítky let dominantou přední části zámecké zahrady a dlouhá léta patřil k jejím nejvýznamnějším prvkům. Jenže nemilosrdná nemoc jej dovedla do současného stavu, kdy se velmi vážně uvažuje o jeho výměně. Agresivní houba zapříčinila, že strom je nebezpečný návštěvníkům zahrady a hrozí jeho další degradace. Nabízí se nyní dvě možnosti řešení, jednak je možné strom ořezat na torzo a to nechat u zámku dožít, anebo strom pokácet a vysadit někde v blízkosti nový exemplář. Zatím se jeví jako vhodnější druhá varianta.
Strom byl vysazen pravděpodobně v 70. až 80. letech 19. století při přírodně–krajinářských úpravách v zámecké zahradě a tak podpořil v průběhu let architektonickou dominantu zámku. V první polovině 20. století krátkodobě rostl druhý strom stejného druhu na protější straně zámku. Při úpravách zahrady v 50. a 60. letech 20. století byl strom akceptován a v r. 1980 byl vyhlášen památným stromem.

Péče o tento památný strom v posledních letech, kdy je areál v majetku města: V r. 2006 bylo oznámeno stanovisko AOPK ČR o nemoci dřevomorce a následoval první ořez. R. 2008 posudek Ing. Minxe – nemoc dřevomor leskokorka a první návrh na výměnu vazeb v koruně. Další posudek r. 2009 od Ing. Kolaříka včetně tahové zkoušky, opět konstatováno: dřevomor, leskokorka, troudnatec, rážovka, další návrh na výměnu vazeb, ořez, úpravu stanoviště a opakování tahové zkoušky. Město požádalo o kácení a orgán ochrany přírody nepovolil zrušit ochranu. MKS realizovalo navržená opatření (vazbu). V r. 2012 proběhla další opakovaná tahová zkouška a byl podán návrh na redukci koruny, revizi vazeb a úpravu stanoviště (zábranu a oplocení). Opět realizovalo MKS Holešov. R. 2014 opakovaná tahová zkouška a další návrh na opakování redukce a tahové zkoušky.V roce 2014 je závazné stanovisko orgánu památkové péče, které připouští možnost vykácení stromu za náhradu. Odborné stanovisko AOPK (agentura ochrany přírody), které doporučuje torzo a ne kácení. V roce 2016 v létě došlo k významné destrukci koruny stromu vylomením její velké části. Odborný posudek Ing. Kolaříka doporučuje nechat torzo a také AOPK doporučuje torzo.

A letošní rok: Přetrvává havarijní stav, těžiště stromu se pro rozlomení takřka poloviny kmene a koruny přesunulo a prohlubuje se riziko pádu na zámek * Estetická hodnota stromu je výrazně snížená * Zkušenost s torzy v sadu je nedobrá - velmi rychlé odumírají a jsou neestetická * Jedná se o exponované a reprezentativní místo, které dotváří průhled na zámek a torzo by nebylo vhodné v tomto místě ponechávat * Nejvíce se nabízí radikální řešení a odstranění stromu a vytvoření nové úpravy v souvislosti i s rekonstrukcí budovy zámku.Město Holešov se na základě výše uvedeného a po dlouhém posuzování veškerých skutečností rozhodlo o podání žádosti o zrušení ochrany památného stromu a následně o jeho pokácení.

Rudolf Seifert, starosta

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star