Změna ukládání odpadu na holešovském hřbitově

Mnozí občané Holešova a okolních obcí si asi v předdušičkovém shonu na holešovském hřbitově všimnuli, že původní prostor na ukládání odpadu v zadní části hřbitova je uzavřen a nově jsou do přední části před bývalou obřadní síní (nyní květinářství) navezeny kontejnery na odpad. Proč k této změně došlo, jsme se zeptali jednatele Technických služeb Holešov s.r.o., které jsou provozovatelem holešovského hřbitova, pana Libora Lišky:

„Tato změna byla vyvolána vnějšími okolnostmi – k původnímu úložišti odpadu v zadní části hřbitova se s technikou, která vyzvedává a přemísťuje kontejnery s odpadem, nemůžeme dostat přes hřbitov. Donedávna jsme sem jezdili zadem, přes vjezd k supermarketu Albert a kolem zahrádek v této části města. Cesta ale vede přes několik soukromých pozemků a zatímco někteří jejich majitelé s občasným přejezdem techniky neměli problém, jiní to odmítli dále trpět, případně si za povolení průjezdu stanovovali nesplnitelné podmínky a když jsme na ně nepřistoupili, průjezd nám zakázali. Museli jsme tedy najít jiné řešení a tím je přistavení většího počtu standardních městských kontejnerů do přední části hřbitova“, řekl nám pan jednatel Liška. Další náš dotaz směřoval ke struktuře kontejnerů – mezi kontejnery na směsný odpad jsme našli i kontejner a popelnici na sklo: „Ano, do řady kontejnerů jsme zařadili i kontejner a popelnici na sklo, abychom i zde přispěli ke třídění odpadu. Až nás překvapilo, jak se tyto kontejnery rychle zaplňují – lidé zakoupené skleněné svícny po vyhoření v nich umístěné svíčky vyhazují a nepoužívají je znovu. Je to ale jejich věc, jsme rádi, že Holešováci i na hřbitově odpad poctivě třídí“. Poslední otázka směřuje na výhled řešení umístění odpadu: „Současné řešení je samozřejmě provizorní a spíše se snažíme vyřešit aktuální velký nápor na odpady před a během „dušičkových“ svátků. Budeme nadále jednat s vlastníky pozemků za hřbitovem o umožnění průjezdu na vyhrazené místo pro ukládání odpadu. Pokud by tato jednání nevedla k cíli, vyřešíme ukládání odpadu jiným stavebním způsobem tak, aby umístění kontejnerů nenarušovalo hlavní pohledovou osu na holešovském hřbitově“, sdělil nám pan jednatel Liška. Děkujeme za rozhovor.

-red-

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star