Castellum Holešov si připomenulo dvě výročí

Nádherně opravená budova holešovského zámku se pomalu stává běžnou součástí našeho města. Před patnácti lety tomu ale tak nebylo. Restituenti, kterým zámek patřil, neměli prostředky na jeho opravy a obrovská budova pomalu, ale nezadržitelně chátrala. A tehdejší politické vedení města se obávalo, že by převzetí tak velkého objektu příliš zatížilo městský rozpočet (což se nakonec potvrdilo). Na štěstí pro holešovský zámek ale došlo k souhře několika šťastných okolností – kulturní komise města ve spolupráci s odborem kultury začala vyvíjet tlak na zastupitelstvo, aby se problematika záchrany zámku začala řešit a několik významných osobností města – herec, režisér a scénárista MgA. Jiří Zapletal, tehdejší místostarostka města JUDr. Jarmila Pokorná, JUDr. Lubomír Bartošek, Mgr. Miroslav Gogela, Miroslav Olšina, Mgr. Rudolf Seifert a RNDr. Miroslav Dědič se rovněž rozhodlo záchranu zámku podpořit. V srpnu roku 2004 – tedy před patnácti lety - založili občanské sdružení s plným názvem „Castellum Holešov – společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku“ a ihned začali vyvíjet aktivity pro převzetí zámku městem Holešovem a jeho záchranu a rekonstrukci. Tyto vzájemně podpořené iniciativy nakonec slavily úspěch a v roce 2005 město Holešov skutečně zámecký areál odkoupilo a začalo s náročnou rekonstrukcí a s budováním onoho „kulturního a společenského centra“ v jeho prostorách.

I když společnost Castellum (ostatně „castellum“ znamená latinsky „zámek“) takto vlastně splnila svůj program, její členové nesložili ruce do klína. Pod vedením aktivního Jiřího Zapletala začalo Castellum působit v řadě oblastí veřejného života – pořádalo (a stále pořádá) divadelní představení, koncerty, přednášky, zájezdy po památkách naší republiky, veřejné sbírky věnované na opravu některých prvků zámku (z vybraných peněz byly mmj. opraveny hodiny na zámecké věži a částečně i rekonstruována vrata do zámku), od roku 2009 začalo Castellum pořádat slavné Zámecké plesy – nejprve s Divadlem 6. května a později s Technickými službami Holešov, Tepelným hospodářstvím Holešov a s cestovní kanceláří Bohemian Tour. Ty se rovněž konají doposud a jejich účastníci se těší především na krásné choreografie, secvičené členkami a členy Castella a na tématické zaměření jednotlivých plesů, kdy jsou doporučovány návštěvníkům například kostýmy k daným tématům. O své činnosti (a o zajímavostech spojených se zámeckým areálem) pravidelně informuje členy i příznivce Castella dvakrát ročně vydávaný „Zámecký zpravodaj“.

Castellum Holešov tak patří k jedněm z nejaktivnějších holešovských spolků, i když jeho věkový průměr se postupně zvyšuje a zřejmě kultivovaný společenský a kulturní život, který tento spolek nabízí, není to, po čem touží současné mladé generace.

A protože letos Castellum slaví své patnácté narozeniny, tedy vlastně už má nárok na občanský průkaz a protože by se letos dožil 90-ti let zakladatel a dlouhodobý předseda Castella MgA. Jiří Zapletal, uspořádalo vedení spolku ve spolupráci s městem Holešovem a Městským kulturním střediskem Holešov ve čtvrtek 31. října - kde jinde než v prostorách Sala terreny holešovského zámku - slavnostní výroční schůzi spojenou s programem, připomínajícím obě tato výročí. Členskou schůzi vedla předsedkyně Castella JUDr. Jarmila Pokorná, která zhodnotila nejen uplynulý rok, ale celých patnáct let existence spolku a předala nejaktivnějším členům, spolupracujícím institucím a příznivcům spolku pamětní listy Castella a květiny. Následoval program, ve kterém zahrála Corda Magico, která s Castellem dlouhodobě spolupracuje, JUDr. Jarmila Pokorná, Jiřina Šašková a Mgr. Luděk Maňásek uvedli pásmo k výročí Jiřího Zapletala a Castella a několik písní jako překvapení zahráli a zazpívali naši vynikající Vladimíra Dvořáková a Zdeněk Janiš – a ke zpěvu té závěrečné, „Temně hučí Niagara“, se kterou má Vlaďka Dvořáková spojenou osobu J. Zapletala, se připojila většina účastníků tohoto milého setkání. Na závěr pak starosta města Mgr. Rudolf Seifert předal zasloužilým členům a spolupracovníkům Castella a to Ing. Lubici Bartákové, Nelly Billové, Miroslavě Čuprové, MgA. Vladimíře Dvořákové, Evě Peškové, JUDr. Jarmile Pokorné, Mgr. Danuši Pospíšilové, Jiřině Šaškové, RNDr. Miroslavu Dědičovi, Miroslavu Olšinovi, Mgr. Rudolfu Seifertovi a Jaroslavu Svobodovi pamětní listy Města Holešova.

Připomínka výročí Castella byla opravdu důstojná a současně milá. Takže přejeme Castellu minimálně dalších patnáct (a mnohem více) let takovéto pěkné činnosti.

Karel Bartošek

Foto Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star