Od hradu ke hradu – mezinárodní památkářská konference v Kurovicích.

Na území mikroregionu Holešovsko se nachází jediný, ale zato mimořádně zajímavý hrad a to v Kurovicích. A protože spolek přátel hradu, který se stará o jeho postupnou a citlivou rekonstrukci, je také velmi aktivní v oblasti castelologie (tedy nauky o hradech a opevněných sídlech) dostalo se mu cti být hostitelem první odborné památkářské konference „Od hradu ke hradu (Zlínského kraje)“, pořádané aliancí Zachraňme hrady, sdružující majitele a spolky, starající se o hrady v České republice, trojicí hradů Zlínského kraje (Cimburk, Kurovice, Lukov), Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Kroměříž, jehož působností jsou památky ve Zlínském kraji, městem Holešovem a obcí Kurovice.

Konference byla dvoudenní – první den, v sobotu 2. listopadu proběhly (v poněkud studených) prostorách kurovického hradu odborné přednášky. Mezi patnáctkou vystupujících byli špičková odborníci na castelologii z České i ze Slovenské republiky, představitelé spolků, kteří se o hrady a hradní zříceniny (tedy odborně: torzální památky hradní architektury) starají, tak i památkáři, kteří dohlížejí na dodržování správných postupů při úpravách stavebních památek včetně uplatňování technologií, které objekty nepoškodí, ale naopak zachrání. Konferenci navštívili a vystoupili na ní Ing. Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury ČR, Mgr. Miroslav Kašný, radní pro kulturu Zlínského kraje, Ing. Nelly Komendová, ředitelka Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, Mgr. Rudolf Seifert, starosta města Holešova, Ing. Alena Pospíšilová, vedoucí oddělení památkové péče Zlínského kraje a starostka hostitelské obce Kurovice Mgr. Lenka Koutná. Celý první den konference proběhl zcela stylově – přednášky se odehrávaly ve velkém (a díky počasí velmi studeném, což také odpovídalo hradní realitě) sále kurovického hradu, jako ukazovátko sloužil přednášejícím kord z doby třicetileté války, o pořádek se starali kostýmovaní mušketýři a občerstvení zajišťovaly rovněž kostýmované markytánky. A na závěr prvního dne konference vystoupila s renesanční a barokní hudbou skupina Rabussa a svůj recitál předvedl pracovník Národního památkového ústavu Mgr. Petr Hudec. Během konference si navíc mohli její návštěvníci prohlédnout i výstavu o hradech Zlínského kraje, která mapuje všechny hradní objekty ve Zlínském kraji a je „sestrou“ již proslavené stejnojmenné publikace.

Druhý den, v neděli 3. listopadu, se uskutečnily komentované prohlídky hradů Zlínského kraje a to Cimburku, Křídla a Lukova, které zajistily osoby nejpovolanější – Mgr. David Kramer ze spolku Polypeje, který spravuje a spoluvlastní hrad Cimburk, Radim Vrla, odborník z památkového ústavu, který leta zkoumá hrad Křídlo a Ing. Jiří Holík, předseda Spolku přátel hradu Lukova.

Konference se zúčastnilo sedm desítek osob. Kromě odborníků, vášnivých castelologů, majitelů hradů a představitelů spolků, které se o hrady starají, se jí zúčastnila také veřejnost, zajímající se o tuto problematiku. A doufejme, že se povědomí o významu našich hradů a péče o ně ještě více rozšířilo.

Karel Bartošek

Foto: Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star