Výzva k podání nabídky na pronájem mobilního kluziště