Radostné ohlédnutí za přehlídkou mladých talentů v Holešově

Druhý říjnový víkend byl holešovský zámek prozářen nejen slunečným, barevným podzimem, ale také krásnou přehlídkou mladých talentů.

Sobotní podvečer,12. října 2019, patřil šikovným mladým zpěvákům, a to Holešovskému dětskému sboru Moravské děti, který slavil 45. narozeniny.

" Moravské děti - Holešovský sbor již 45 let svítí jako zářivá hvězda nad městem Holešov. Toto jasné světlo se šíří po celé naší vlasti a svými paprsky zasahuje blízké i daleké země."To jsou krásná slova pana Karla Dýnka, bývalého asistenta sbormistrů, Karla Košárka, zakladatele sboru, a dalších úspěšných sbormistrů Michala Vajdy a současné  Lenky Poláškové a Olgy Michálkové.

K významným oporám sboru patří od samého počátku ochotná a vstřícná manažerka Jana Slovenčíková.

Na narozeninovou oslavu si holešovský sbor přizval vzácné hosty, a to bývalé členy sboru a také dětský pěvecký sbor Radost z Prahy. Nádherný koncert dvou prestižních sborů, rozzářené oči mladých zpěváků, krásné písně za klavírního doprovodu známé Martiny Mergentalové, to vše bylo opravdu noblesní oslavou výročí sboru. Slavnostní atmosféru umocňovalo příjemné průvodní slovo zkušené moderátorky Kamily Polákové.

Závěrečná společná píseň všech vystupujících "Zářící kočár" nadchla  všechny přítomné a vyvolala velký potlesk ve stoje.

Písně doznívají, sdílíme si navzájem radostné dojmy, vyslovujeme slova díků, příjemně naladěni opouštíme hlavní sál. V předsálí nás upoutá Pozvánka na velké finále "Zlatý oříšek" Zlínského kraje. Vystoupí nejšikovnější děti a soubory Zlínského kraje.

Je nedělní podvečer 13. října,  holešovský zámek je opět zaplněn mladými lidmi.  Ve vyzdobeném sále začíná krajské kolo celostátní soutěže "Zlatý oříšek". Letos se poprvé koná ve Zlínském kraji, a to v Holešově.

Z celkem 37 přihlášených se do finále  dostalo 12 finalistů. Soutěž zahajuje slavnostní nástup všech soutěžících za doprovodu veselé dětské znělky SVČ TYMY Holešov, hlavního organizátora této soutěže.

Soutěž začíná, šikovná moderátorka představuje jednotlivé finalisty, kteří předvádějí své umění v různých oblastech. Obdivujeme mladé talenty – hudebníky, herce, tanečníky, gymnasty, fotografy, cyklistické akrobatky, které strhávají účastníky k bouřlivému potlesku. Početná odborná porota uděluje po náročném rozhodování první "Zlaté oříšky". Za doprovodu slavnostních fanfár jsou odměňování vítězové, ale malou odměnu dostávají také všichni nominovaní za aktivní účast v soutěži.

Úžasná atmosféra, radost soutěžících, pochvalná slova na adresu pořadatelů!  Velké poděkování patří kolektivu SVČ TYMY Holešov pod vedením paní ředitelky Jarmily Vaclachové.

Zdařilá soutěž končí a přichází další radostná zpráva! Holešovské mažoretky "Lentilky“ získaly  v Itálii zlatou medaili a titul mistra Evropy. Na soutěži reprezentovaly město Holešov a jako jediní i Zlínský kraj! Velkou gratulaci posíláme do Itálie!

 

Tento říjnový víkend byl opravdu svátkem talentů v Holešově!  Vybavuji si pochvalná slova pana Jiřího Kotmela, předsedy správní rady nadačního fondu Zlatý oříšek, který v závěru soutěže říká: "Myslím, že ze všech krajů je právě Zlínský kraj tím, kde se s talentovanými dětmi pracuje nejvíce."

 

Využívám této příležitosti, abych vyslovila velké poděkování a uznání všem těm, kteří se nadaným dětem věnují, jejich talent rozvíjejí a jeho růst podporují! Jsem ráda, že  naše město Holešov, pod vedením  pana starosty Mgr. Rudolfa Seiferta,  vytváří příznivé podmínky  a  talentovanou mládež podporuje.

 

Mgr. Alena Grygerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star