Adventní koncert holešovských souborů

Zahájení adventu v Holešově se za více než deset posledních let postupně vyvinulo do řady velmi milých tradičních akcí. Jednou z nich je odpolední společný koncert Holešovského chrámového sboru pod vedením Jana Kotase a Holešovského komorního orchestru pod vedením Ivo Kurečky. Tento koncert je navíc zahajován zapálením první svíčky na adventním věnci starostou města a požehnáním adventních věnců holešovským děkanem a farářem. Tento koncert je tedy vlastně tím pravým zahájením holešovského adventu a také prvním z řady společných koncertů těchto dvou těles, které rámují hlavní svátky liturgického roku – po koncertu adventním následuje koncert vánoční a koncert velikonoční.

Letošní dramaturgie adventního koncertu byla opravdu skvělá. V první části zazněly tři sborové skladby a capella (P. Eben, M.V. Šteyer a J. Arcadelt) v podání Holešovského chrámového sboru ve velmi vyzrálém a vyrovnaném provedení. Následovaly tři skladby v podání Holešovského komorního orchestru, tentokrát pouze ve smyčcovém obsazení s klávesami. Šťastné bylo zařazení Adagia  Tomasa Albinoniho v moderním provedení, které, i když se jedná o barokní skladbu, proslavil v populární hudbě Udo Jurgensa u nás Felix Slováček a zejména Lucie Bílá a rovněž často uváděné Palladio Karla Jenkinse. Na závěr zazněla ve společném provedení krátká, ale skvělá skladba Johanna Sebastiana Bacha „Jesus bleibet meine Freude“. 

Adventní koncert byl velmi příjemným zážitkem a přesně naplnil adventní poselství o zklidnění a kultivovaném očekávání příchodu Spasitele. A jistě se můžeme těšit na 25. prosince, kdy Holešovský chrámový sbor, posílený o Pěvecký sbor TREGLER z Bystřice pod Hostýnem a Holešovský komorní orchestr provedou na svém Vánočním koncertu už skoro zlidovělou Českou mši vánoční – Hej mistře -  Jana Jakuba Ryby.

Karel Bartošek

foto: Hana Helsnerová, Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star