Výsadkoví veteráni bilancovali

Jeden z nejaktivnějších holešovských spolků, Klub výsadkových veteránů Holešov, uspořádal v pátek 14. prosince ve společenské místnosti internátu Vyšší a střední policejní školy Holešov slavnostní výroční členskou schůzi. Tohoto milého setkání se kromě množství členů – výsadkových veteránů - zúčastnili i významní hosté, kteří  jednání srdečně pozdravili s přáním krásných Vánoc a štěstí v novém roce. Kormě starosty města Rudolfa Seiferta to byli jednak zástupci spřátelených výsadkářských klubů z jiných měst – z Bratislavy Miroslav Daraš, ze Zlína Josef Kraus, z Prostějova František Lejsek. Výroční schůze se zúčastnili rovněž výsadkářští velitelé v aktivní službě – plk. René Sábela, bývalý velitel 102. praporu z Prostějova, nyní působící v Opavě a pplk.. Pavel Hriník, současný velitel prostějovské „stodvojky“.  Výroční schůzi pozdravil rovněž zástupce hostitele, plk. Andrej Rohál, zástupce ředitele Vyšší a střední policejní školy ministerstva vnitra v Holešově. Schůzi řídil místopředseda spolku, Josef Bartošek, a kromě zdravic hostů byla na programu zpráva o činnosti, přednesená předsedou Dušanem Hricem, plán činnosti na rok 2020, zpráva o hospodaření a zpráva kontrolní a revizní komise. Protože letošní rok není volební, zůstávají orgány klubu ve stejném složení jako v letošním roce. Veteráni si připomenuli členy svého spolku, kteří v letošním roce opustili jejich řady troubenou vojenskou večerkou. Účastníci schůze si mohli prohlédnout rovněž vystavené kroniky klubu, které na vynikající úrovni vede kronikář klubu, Luděk Stoklásek. Holešovský klub výsadkových veteránů přímo překypuje aktivitou, kromě vlastních klubových akcí jeho členové pořádají řadu akcí pro mládež, hlavně v oblasti branné výchovy, působí jako rozhodčí a organizátoři branných závodů například pro pracovníky Městského úřadu Holešov, vystupují jako uniformovaná složka při slavnostních příležitostech nejen ve městě Holešově, ale i v řadě míst Zlínského kraje, Moravy i Čech, spjatých s bojovými tradicemi, odbojem a válečnými událostmi. Nezbývá než klubu popřát i do roku 2020 stejnou energii a aktivitu a za město Holešov srdečně poděkovat za práci a pomoc, které ve velké míře klub a jeho členové poskytují.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star