Hej mistře ve farním kostele

Pokud se zamyslíme nad tím, co skutečně spojuje a charakterizuje Čechy v Čechách a na Moravě, dojdeme (při opravdu kritickém uvažování) k velmi nečekaným závěrům. Univerzální česká kuchyně neexistuje a to, co za ni považujeme, pochází z Rakouska, resp. z Vídně. Pohádky – prakticky stejné (a dříve vydané) mají v Německu. O holubičí povaze se snad ani nemusíme zmiňovat. Ale jedna věc tu je – Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, zvaná „Hej mistře!“ je dílem typicky českým, u nás obrovsky populárním a současně v zahraničí prakticky neznámým (a nepochopitelným). Kdo z alespoň trošku kulturně založených lidí by nepocítil příjemné mravenčení při úvodním varhanním sólu, následovaným oním zlidovělým tenorovým partem, hrajícím si s varhanami: „Hej mistře, vstaň bystře, vzhlédni na jasnost, nebes na švarnost!“ Ta nádherná, zpěvná, typicky česká melodika, ta jadrná čeština, lidová a přitom kultivovaná – prakticky v každé větě, v každém  taktu – třeba dokonalé a dojemné basové sólo mistra  pastýře:

„Jeden svolá všechnu chasu a jí vyřídí,
aby vzala housle, basu, to jí nařídí.
Ty pak, Ferdo, běž hned za háj,
vzbudiž celý Záleský kraj,
a ty, Jožko, jdi za horu,
Janku svolej lidi v boru.
Pozvi všecky dobré hudce,
zpěváky a hodné trubce,
a tak půjdem k Betlému s hlučnou muzikou,
k místu právě šťastnému s chutí velikou,
s chutí velikou.“

je  letos dvě stě dvacet tři let stará!!!! Překvapivé je, že tato ryze duchovní skladba je to, co symbolizuje a spojuje náš tak sekulární národ. Ale zřejmě jsme národem paradoxů – už jen hořký osud – život i smrt -  Rybova génia je takovým paradoxem.

Zatímco minulý režim Rybovu Českou mši vánoční opomíjel a snažil se ji dostat z veřejného prostoru právě pro její zřejmou religiozitu a hlubokou víru, v současnosti se bez ní vánoce nikde neobejdou. A protože v Holešově už máme pevně usazenou tradici vánočních koncertů – pastorálních mší -  provozovaných Holešovským chrámovým sborem pod vedením Jana Kotase a Holešovským komorním orchestrem pod vedením Ivo Kurečky vždy na první svátek vánoční, 25. prosince ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie, vybrali si organizátoři znovu pro tento koncert slavnou mši Hej mistře! Dirigování se opět ujal Jaroslav Mikuš, působící dlouhodobě v Portugalsku. Protože se letos projekt vánočního koncertu rozšířil i do Bystřice pod Hostýnem (kde byla  „Rybovka“ provedena rovněž 25. 12. , ale večer), spojil se s Holešovským chrámovým sborem Pěvecký sbor Tregler z Bystřice pod Hostýnem, což se ukázalo jako velmi šťastný  krok,  protože zvuk pěveckého sboru náležitě zesílil a zmohutněl, adekvátně Rybovu záměru. Sólových partů se opět ujali skvělí  KateřinaOškerová (alt), Kristýna Vylíčilová (soprán), Aleš Janiga (bas) a Ondřej Špaček (tenor). Komorní orchestr vystupoval rovněž v šťastně rozšířeném obsazení včetně dechových nástrojů. Provedení České mše vánoční bylo opravdu velmi líbezné a přesně odpovídalo duchu této nejčeštější skladby. Ostatně diváci, kteří do posledního místa zaplnili farní kostel (a velké množství jich i stálo) odměnili všechny účinkující bouřlivými ovacemi ve stoje. A také si po skončení mše všichni s chutí zazpívali naši neznámější koledu „Narodil se Kristus Pán“.

Zážitek byl tedy skoro dokonalý. Skoro – v krásném zvuku orchestru chyběly tympány. Ty jsou v takové monumentální oslavné skladbě, jako je mše Hej mistře, předepsány, ale  v Holešově nikde nejsou. A jejich pořízení je nad finanční možnosti Holešovského komorního orchestru. Snad se (třeba už v roce 2020) dočkáme velkorysého příspěvku Města Holešova na pořízení tohoto nástroje.

Karel Bartošek

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star