Další zásadní přednáška o sv. Janu Sarkandrovi

Rozsáhlé aktivity, připomínající 400. výročí od mučednické smrti holešovského světce Jana Sarkandra, které byly v našem městě zahájeny už na sklonku léta loňského roku, pokračují i v letošním roce řadou akcí, které vyvrcholí na počátku května Dny města Holešova a výroční sarkandrovskou poutí ve farním kostele za účasti apoštolského nuncia Ch. D. Balva. V řadě odborných a historických aktivit vynikla dlouho očekávaná přednáška historika katedry církevních dějin Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr. Th.Lic. Tomáše Parmy Ph.D., nazvaná „Život Jana Sarkandra a jeho kanonizační proces“. Přednáška se konala ve čtvrtek 16. ledna v krásném prostředí studovny Městské knihovny a těšila se velkému zájmu posluchačů. Dr. Parma navázal na podzimní přednášku Dr. Černušáka, který prezentoval kontext doby před a během působení Jana Sarkandra v našich zemích a v Evropě, kdy zahájení protireformace a jakési „vzpamatování se“ katolické církve na Tridentském koncilu vedlo ke zvýšení náboženského napětí v celé Evropě, které vyvrcholilo propuknutím třicetileté války.

Doktor Parma má vzácný dar podávat odborné problémy a závěry výzkumů velmi přístupnou, srozumitelnou formou, takže se všichni nadšení posluchači podivili, když na závěr přednášky ocenil jejich pozornost tak, že děkuje, že nikdo (dokonce ani autor tohoto článku) během přednášky neusnul, což se mu při přednáškách na vysoké škole nestává…. Kromě obecně známých informací o životě sv. Jana Sarkandra (kterého bohužel neznají snad jen někteří zastupitelé) ale poutavě pohovořil a objasnil období, kdy se jeho bratr Mikuláš nešťastně (a nešikovně) zapletl do sporů mezi habsburskými bratry Rudolfem II. a Matyášem a Jan byl rok místo uprchlého bratra jako rukojmí vězněn. Rovněž mimořádně zajímavé byly informace o velmi nejednoznačném vztahu mezi Janem Sarkandrem a kardinálem a olomouckým biskupem Františkem z Dietrichštejna a o počátcích kněžské dráhy Jana Sarkandra.

Doposud málo známé jsou i počátky kultu Jana Sarkandra – prakticky ihned po jeho umučení se na Moravě a ve Slezsku vzedmula vlna jeho uctívání jako mučedníka. V první polovině 18. století se začalo spojovat uctívání Jana Sarkandra společně s tehdy velmi populárním (a v roce 1721 blahořečeným a 1729 svatořečeným) Janem Nepomuckým. Spojování těchto dvou mučedníků (přičemž Jan Sarkander byl blahořečen až v roce 1860 a svatořečen 1995) se stalo běžným. I v Holešově jsou sochy těchto dvou mučedníků společně umístěny na oltáři v zámecké kapli, přičemž vznikly právě v první polovině 18. století). Ostatně velká výstava, kterou připravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci v rámci sarkandrovských oslav, se bude týkat právě oněch dvou Janů.

Přednáška Dr. Parmy byla vskutku strhující a nutno ocenit Vlastivědný kroužek Holešov a Městskou knihovnu Holešov za skvělou organizaci této akce.

Karel Bartošek

 

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star