Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem "Životní podmínky 2020" (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Ve Zlínském kraji je do zjišťování zahrnuto 615 domácností z 59 obcí. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem z Registru sčítacích obvodů.
Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Terénní pracovníci ČSÚ zapojení do šetření se prokazují průkazem, který má podobu polykarbonátové karty, na níž je kromě jiného uvedeno jméno držitele a 16místný identifikační kód. Prostřednictvím kódu si na webových stránkách může každý ověřit identitu tazatele: https://www.czso.cz/csu/czso/overeni-tazatele

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje nový evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.

 
V případě dalších dotazů či nejasností můžete kontaktovat vedoucí oddělení terénních zjišťování Krajské správy ČSÚ ve Zlíně Ing. Barboru Židkovou, tel.: 577 004 956.

Celá informace Krajské správy ČSÚ ve Zlíně [PDF, 452 kB].

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star