Také letos bude "Čisté město" vítat jaro

Také letos v Holešově připravujeme akci s názvem „Čisté město vítá jaro“. V minulém roce byla tato aktivita velice pozitivně přijata veřejností, která se do akce zapojila ve velké míře. Díky spolupráci organizovaných skupin, škol, farnosti, pracovních kolektivů firem a dalších subjektů se podařilo uklidit velkou část města svépomocí. Byly tak ušetřeny nemalé finanční prostředky na úklid města. Finance se pak mohly využít pro jiné účely, například jako příspěvek na činnost spolků. „Smyslem celé akce je vzbudit zájem o prostředí, ve kterém žijeme. Akce nám otevírá oči ke vnímání nedostatků kolem sebe, ať už se jedná o pohozené smetí, či zarostlé chodníky a komunikace, které ve svých starostech bezmyšlenkovitě míjíme,“ uvádí k tématu koordinátor akce Pavel Karhan.

Každý, kdo projeví zájem zapojit se do této kolektivní činnosti, si může zažádat o zapůjčení pracovního nářadí. Zároveň proběhne koordinace lokalit a termínů tak, aby práce dobrovolníků byla co nejefektivnější. Harmonogram bude vyvěšen na webu města www.holesov.cz a na oficiálním facebookovém profilu města @holesov. Proběhne také fotodokumentace, abychom věděli, na co můžeme být v našem městě hrdí. Našim cílem je čisté město a tímto směrem se spolu s vámi snažíme jít. Předem děkujeme všem, kteří se do akce zapojí.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star