Kontrola vykonaná v rámci přenesené působnosti za rok 2019

Obecní živnostenský úřad Holešov v roce 2019 provedl 229 kontrol a 42 kontrolních šetření. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a předpisů souvisejících s podnikáním, dále zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákonů regulující prodej lihovin a tabákových výrobků. Současně byly prováděny kontroly podnikatelských subjektů s vazbou na zahraniční osobu, stánkového prodeje a v oblasti cestovního ruchu. Zdejší živnostenský úřad provedl několik společných kontrol s Českou obchodní inspekcí, oblastním inspektorátem pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
Výše uvedené kontroly byly prováděny na základě zpracovaného plánu kontrol, z vlastního podnětu nebo z podnětu třetích stran.

Při kontrolách bylo zjištěno 54 porušení, v převážné míře zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a bylo uloženo 29 blokových pokut a v součtu s přestupkovým řízením byly uloženy sankce ve výši 30.800,-Kč. Sankčně bylo zrušeno 13 živnostenských oprávnění.

Celkový počet kontrol    229
z toho     

ochrana spotřebitele    70
prodej lihovin, tabákových výrobků     3
kontrola na základě podnětu     4
stánkový prodej    11
kontrola zahraničních osob    8

Počet kontrolních porušení    54
z toho    

postoupeno na příslušný správní úřad    3
počet blokových pokut    29
výše blokových pokut    19.800,- Kč
počet pokut uložených v přestupkovém řízení    5
výše pokut uložených v přestupkovém řízení     11.000,- Kč
počet sankčně zrušených živnostenských oprávnění    13
počet sankčně pozastavených živnostenských oprávnění    0

Počet předepsaných nákladů řízení    12
Výše předepsaných nákladů řízení    12.000,- Kč
Počet kontrol prováděných v součinnosti s jinými orgány    6

Údaje jsou zveřejňovány na základě § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star