Holešov vyřeší další problematickou křižovatku

Tisková zpráva ze dne 25. 2. 2020

 

Holešov – Z iniciativy města Holešova vznikl návrh na nové vodorovné dopravní značení problematické křižovatky na začátku města ze směru od obce Třebětice. Se stále se zvyšujícím provozem se zhoršuje také průjezdnost této lokality, obzvláště v denních špičkách. Cílem této změny je zvýšení průjezdnosti křižovatky zejména ze směru od Zahnašovic na Hulín, který mnozí řidiči využívají jako obchvat města.

„Město Holešov připravuje vybudování kruhové křižovatky ve Všetulích směrem na Zahnašovice několik let a jednalo několikrát se Zlínským krajem i Ředitelstvím silnic ZK. Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení - nechalo ji na své náklady zpracovat město - a nyní se řeší majetkoprávní vztahy a související umístění ve vztahu k územnímu plánu. Současné vodorovné značení umožní vytvoření odbočovacích pruhů a tím by měla být doprava v těchto místech plynulejší,"  uvádí k tématu starosta města Rudolf Seifert.

 

Na jednání s náměstkem hejtmana Ing. Botkem a ředitelem ŘSZK Ing. Malým v loňském roce se město dohodlo, že vypracuje svým nákladem projektovou dokumentaci a zajistí potřebné souhlasy a povolení, ŘSZK pak značení provede. „Povolenou projektovou dokumentaci jsem počátkem měsíce února předal na ŘSZK, které by nyní na jaře akci mělo zrealizovat,“ říká místostarosta města Pavel Karhan.

Tato akce je jednou z prvních, které realizujeme na základě strategického plánovacího dokumentu jakým je Generel dopravy města Holešova, který byl zadán v loňském roce. „Generel nabídne městu další možnosti, jak zlepšit dopravu ve městě, nejen automobilovou, ale i cyklistickou a pěší,“ dodává Karhan.

 

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star