Zahájení provozu lineárního urychlovače

Holešov - Dnes odpoledne byl slavnostně zahájen provoz lineárního urychlovače Elekta Synergy, nenahraditelného pomocníka při ozařovanání onkologicky nemocných pacientů. Akce se zúčastnil za město starosta Rudolf Seifert, místostarosta Jaroslav Chmelař, přijel také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Radioterapie Holešov s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení provádějící od roku 1993 ozařování nádorů u onkologických pacientů v oblasti Zlínského kraje a částečně i Olomouckého kraje – okresy Přerov a Prostějov.

Ročně je na pracovišti přijato k ozařování přes 500 pacientů s onkologickým onemocněním. Radioterapie je jako součást komplexní onkologické léčby kombinována s léčbou chirurgickou, chemoterapií a biologickou léčbou.

"Mimo nádorová onemocnění zabezpečujeme léčbu bolestivých zánětlivých a degenerativních kloubních onemocnění. Pacientů s tímto druhem onemocnění v Holešově ozáří asi 800 ročně.

Od roku 2009 je Radioterapie Holešov s.r.o. součástí Komplexního onkologického centra KNTB Zlín na základě Smlouvy o spolupráci, při poskytování zdravotní péče a vzdělávání lékařů v oborech radioterapie a radiační onkologie. Těsná spolupráce s onkologickými a dalšími specializovanými pracovišti v Uherském Hradišti, Kroměříži, Prostějově a Přerově vytváří velice efektivní systém onkologické péče umožňující nemocným absolvovat převážnou část léčby ambulantně s podporou rodiny a domácího prostředí," uvedl primář zařízení Jan Zajíc.

K léčbě je pracoviště vybaveno špičkovým lineárním urychlovačem Synergy od firmy Elekta a druhým lineárním urychlovačem Primus od firmy Siemens. Tyto přístroje slouží k ozařování zhoubných nádorů.

Lineární urychlovač Elekta Synergy, jehož provoz byl dnes slavnostně zahájen, je vybaven mnoholistovým  kolimátorem Agility se 160 vykrývacími lamelami umožňujícími tvarování ozařovacího svazku záření tak, aby velmi přesně konturoval tvar nádorového ložiska a tím chránil okolní zdravé tkáně.

Přesné zaměření nádorového ložiska umožňuje Cone Beam CT, které je součástí lineárního urychlovače. Tento speciální CT přístroj je schopen zobrazovat ozařované cílové objemy a kritické struktury (tkáně, které chceme před zářením chránit) ve vysokém rozlišení. Díky tomu může být pozice nádorového ložiska a kritických struktur ověřena těsně před samotným ozářením, přesně podle ozařovacího plánu. Jde o tzv. radioterapii řízenou obrazem.

Pro ozařování nenádorových onemocnění používá zařízení kobaltový ozařovač Teragam firmy ÚJP Praha.

K zaměření oblasti, kterou je třeba ozářit, a k simulaci vypracovaného ozařovacího plánu, slouží rtg simulátor Terasix do firmy ÚJP Praha.

"V rámci  plánování léčby zářením je pro každého pacienta vytvořen individuální ozařovací plán. Jedná se o speciální výpočet rozložení dávky záření v těle pacienta tak, aby maximální dávka záření, zajišťující zničení nádoru, byla soustředěna do nádorového ložiska a současně aby okolní zdravé tkáně obdržely mnohem nižší dávky, které neohrozí jejich funkci.

Pro výpočty těchto ozařovacích plánů používáme plánovací systémy Monaco od firmy Elekta a  PlanW 2000 od firmy ÚJP. Obsluhu těchto vysoce specializovaných a přesných přístrojů zajišťuje tým odborníků tvořený lékaři – radiačními onkology, radiologickými fyziky a radiologickými asistenty. Cílem všech pracovníků našeho týmu je co nejpřesněší a nejbezpečněší ozáření našich pacientů. Vysoké pracovní nasazení umožňuje výrazně zkrátit čekací doby na ozáření, a to zpravidla do 2 týdnů od objednání nemocného k léčbě," dodal Jan Zajíc.

Jana Rohanová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star