Podání doporučených zásilek na poštách od 23. 3. 2020

S ohledem na maximální snahu urychlit a zjednodušit v současné době zpracování a doručování Doporučených zásilek Česká pošta, s.p.
OZNAMUJE ZÁKAZNÍKŮM,
že v případech, kdy chtějí zásilku podat jako Doporučené psaní (v klasické formě obálky, příp. v obálce DL), musí uvést na zásilku dispozice:
 „Nevracet, vložit do schránky“ a
 „Neukládat“.
Tyto dispozice NEJSOU VÁZÁNY na zvláštní obálky s dodejkou, které mají barevný (červený, modrý, zelený) pruh, ale lze je použít u jakékoliv Doporučené zásilky.
Takto označené zásilky budou při doručování vloženy rovnou do domovních schránek adresátů, tj. bez nutnosti kontaktu mezi doručovatelem a adresátem.
Stejným způsobem budou doručována všechna Doporučená psaní, na kterých bude uvedena kombinace dispozic „Nevracet, vložit do schránky“ a „Neukládat“ (včetně např. tzv. zásilek s pruhy).
Ostatní Doporučená psaní, u kterých odesílatel zvolil službu „Dodejka“, „Dodání do vlastních rukou“ nebo „Dodání do vlastních rukou výhradně jen adresáta“ budou bez pokusu o doručení uložena u ukládací pošty. Pokud odesílatel nezkrátil úložní dobu, nebo to jiným způsobem nevyloučil, bude ukládaným zásilkám prodlužována úložní doba na 30 kalendářních dní.
Zákazníci nemusí mít obavu, že by tato změna postupu měla vliv na odpovědnost České pošty, s.p. Při podání zásilky bude zákazníkovi standardním způsobem stvrzena podací stvrzenka (podací lístek, poštovní podací arch apod.), při dodání zásilky však nebude vyžadován podpis příjemce. Dodání zásilky bude v systémech zaznamenáno na základě indikace doručovatele, že zásilku vložil do domovní schránky adresáta. V případě reklamace dodání zásilky Česká pošta, s.p. odpovídá za škodu vzniklou ztrátou, poškozením nebo úbytkem obsahu Doporučené zásilky stejně, jako by byla dodávána standardním způsobem.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star